Budowa Boiska ze sztuczną trawą przy ul. Ptaszyckiego

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska sportowego z piłkochwytami, ogrodzeniem i masztami oświetleniowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (drenaż boiska + kanalizacja deszczowa, maszty i oświetlenie parkowe z zasilaniem - rozbudową wewnętrznej instalacji elektrycznej) i drogową (budowa chodników, placów wejściowo-wjazdowych na boisko).

Zakres inwestycji obejmował:

1. Budowę boiska sportowego o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 100x 62m wraz z obejściami 105 x 66m z ogrodzeniem wys, 4m i piłkochwytami o wysokości 6m oraz masztami oświetleniowymi.

2. Realizację niezbędnych urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boiska.

3. Realizację ogrodzenia boiska – Ogrodzenie na słupkach stalowych.

4. Budowę oświetlenia parkowego.

5. Porządkowanie , wyrównanie i plantowanie terenu - obsianie terenow zielonych mieszanką traw oraz pielęgnacja istniejącego drzewostanu przewidzianego do pozostawienia.

6. Budowę chodników o nawierzchni z kostki brukowej.

7. Budowę placu wjazdowo – wejściowego.

 

Powierzchnia boiska piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy z obejściami - 6 930m2 wraz z ogrodzeniem z bramami wjazdowymi i furtkami - 7 102m2.

Powierzchnia utwardzona projektowana i istniejąca w sumie - 5 514,68m2.

Całkowity koszt zdania - 2 921 204 zł.

Data zakończenia - 21.06.2017r.