Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Moszyńskiego 9 w Krakowie.

Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią wraz z drenażem, ogrodzeniem i oświetleniem, na terenie obiektów klubu sportowego WLKS Krakus Swoszowice. 

Na przedmiotowym terenie przewidziano budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach w planie w granicach ogrodzonego terenu 62, x 30,2m.Plac gry będzie miał wymiary 28,2 x 57,2m.

Boisko wielofunkcyjne znajdzie się w miejscu istniejących kortów tenisowych. Będzie wyposażone w oświetlenie oraz drenaż odprowadzający wody opadowe.

Teren boiska zostanie ogrodzony za pomocą ogrodzenia panelowego o wysokości 4m. Za bramkami ogrodzenie zostanie podwyższone do 6m.

 

Dodatkowo w zakresie projektu przewiduje się likwidacje istniejącego placu z nawierzchnią asfaltową o powierzchni ok. 1100 m2, a w jego miejsce zostanie posiana trawa.

 

Przewidywany koszt inwestycji -

Wykonawca -

Inspektor Nadzoru ZIS - mgr inż. Czesław Gębala.