BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM KS ,,BASZTA

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO WRAZ Z WEWNĘRZNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, /PRZYŁĄCZEM WOD-KAN, EN. ELEKTRYCZNEJ I KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ / ORAZ Z PLACEM WEJŚCIOWYM, PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WODOCIĄGÓW I KABLA TELEWIZYJNEGO KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANYMI BOISKAMI I BUDYNKIEM ORAZ BUDOWA WJAZDU TECHNICZNEGO. 

Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbiórkę istniejących zaplecza

- przebudowę kanalizacji deszczowej, wodociągów i kabla telewizyjnego

- budowę zaplecza szatniowo-socjalnego

- budowę przyłączy kanalizacji, wody oraz energii elektrycznej

- budowę drenażu boisk i zbiornika retencyjnego

- budowę boiska do piłki nożnej - nawierzchnia syntetyczna

- budowę boiska do koszykówki i siatkówki - nawierzchnia syntetyczna.

- budowę ciągu komunikacyjnego

- budowę ogrodzenia boisk

- remont istniejących trybun

- pielęgnacja istniejącej zieleni

- budowa oświetlenia solarnego boiska.

Przewidywany całkowity koszt inwestycji ok. 1 700 000 zł.

Wykonawca - firma JURA sp. o.o.

Termin zakończenia inwestycji - lipiec 2014 r.

Inspektor Nadzoru ZIS - mgr inż. Magdalena Pomarańska.