BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI WRAZ Z OGRODZENIEM I DRENAŻEM - PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 IM. JULIANA TUWIMA, OS. STALOWE 18

Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Projekt obejmuje: - Buodwa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60mb w części północno-wschodniej działki, boisko o wymiarach 60x30m, bieżnia o wymiarach 75x5m, o nawierzchni poliuretanowej wraz z chodnikami wzdłuż boków boiska z kostki betonowej, - Remont fragmentu drogi gospodarczej; - Budowę ogrodzenia wewnętrznego wraz z “łapaczami piłek”

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI:

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego(nawierzchnia poliuretanowa): 1800,00m2.

Powierzchnia bieżni 60mb z dobiegiem i rozbiegiem: 369,75m2.

Powierzchnia chodników wokół boiska: 760,85m2.

Powierzchnia remontowanej drogi dojazdowej: 238,58m2.

Koszt inwestycji - 1 084 800 zł.

Wykonawca - INTERHALL.

Inspektor Nadzoru ZIS - mgr inż. Magdalena Pomarańska.