BUDOWA BOISK SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 1 w KRAKOWIE

W miejscu istniejących szkolnych boisk do koszykówki i siatkówki o nawierzchni z asfaltobetonu zaprojektowano dwa boiska szkolne – jedno do koszykówki, drugie do siatkówki, każde z boisk z obejściami - opaskami z kostki brukowej zakończonymi obrzeżami betonowymi.

SZCZEGOŁOWO INWESTYCJA OBEJMUJE :

1) Demontaż istniejących urządzeń sportowych tj. stojaków koszy do koszykówki i słupków do siatkówki.

2) Rozbiórkę fundamentów ww urządzeń sportowych.

3) Demontaż – rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej boisk do siatkówki i koszykówki.

4) Demontaż istniejących podbudów.

REALIZACJĘ BOISKA SPORTOWEGO SZKOLNEGO DO KOSZYKOWKI o wymiarze 28,10x15,10 m z nawierzchnią poliuretanową o odpowiednich spadkach 0,66% założonych od osi boiska w kierunku linii końcowych dłuższych boków boiska .

 

Projekt - P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y -  m g r  i n ż. a r c h.    I R E N E U S Z    P I O T R O W S K I.

Przewidywany koszt inwestycji ok. -   1 344 993 zł.      

Termin rozpoczęcia realizacji -              12.07.2017 r.

Przewidywany termin zakończenia (Etap I) -   30.04.2018 r.

Generalny Wykonawca -   EVERSPORT Sp. z o.o.

Kierownik Budowy -  Tomasz Zaborny

Inspektor Nadzoru Inwstorskiego - mgr inż. Szymon Drzewicki

Inspektor branży elektrycznej - inż. Włodzimierz Dzięgiel

Inspektor branży sanitarnej - mgr inż. Grzegorz Starowicz