Budowa Boisk Sportowych przy SP - 138

Budowa boisk sportowych z piłkochwytami i ogrodzeniem wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zakres inwstycji obejmował:

            1. Budowę boiska do piłki nożnej 42 x 22 m o nawierzchni ze sztucznej trawy o  powierzchni około 1198 m2.

- Wykonanie  piłkochwytów o wysokości 6 m wraz siatką polipropylenową.

- Montaż siedzisk w ilości 204 szt,

- Montaż bramek aluminiowych do piłki nożnej z siatką.

 

2. Budowę boisk do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 31,10 m x19,10m o powierzchni 594,00m2;

- Wykonanie piłkochwytów o wysokości 4 m wraz z siatką polipropylenową.

- Montaż koszy dwusłupowych wraz z osłonami antyurazowymi.

- Montaż słupków w tulejach do siatkówki wraz z siatką i osłonami antyurazowymi.

 

     3.  Ogrodzenie stalowe panelowe całego obiektu o wysokości 2.5 m.

     

     4. Wykonanie siłowni zewnętrznej o nawierzchni bezpiecznej o pow. 120,00 m 2 z urządzeniami:

          -  ,,BIEGACZ” – 1 szt,

          -  ,,TWISTER i SERFER” – 1 szt,

          -   Wyciąg górny i krzesełko do wyciskania – 1 szt.

          -  ,,ORBTREK” – 1 szt.

 

     5. Montaż masztów i opraw oświetleniowych.

       

     6. Wykonanie  monitoringu obiektu sportowego.

 

     7. Budowa kanalizacji deszczowej wraz drenażem boisk i przyłączem. 

     

     8. Montaż -  ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery.

 

Projekt wykonała -  Pracownia Architektury - mgr inż. arch. Ireneusz Piotrowski.

 

Wykonawca - EVERSPORT.

 

Inspetor Nadzoru Inwestorskiego ZIS - Zbigniew Marcisz.

 

Koszt inwestycji - 1 290 912,97 zł 

Rozpoczęcie inwestycji - 10.05.2017 r.

Zakończenie prac          - 15.09.2017 r.