Budowa boisk sportowych, bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 61, ul. Popławskiego 17.

Budowa boisk sportowych, bieżni i skoczni do skoku w dal, z wyposażeniem sportowym wraz z układem komunikacji pieszej – chodniki i schody terenowe, rozbudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

Przedmiotem  inwestycji  było  zagospodarowanie  części  terenu  szkoły  –  od  strony zachodniej.

Na terenie tym wykonano 2 boiska (w miejscu istniejących), bieżnię 60mb i skocznię do skoku w dal wraz z układem komunikacji pieszej.

W ramach wyposażenia wykonano montaż elementów małej architektury – ławek, koszy na śmieci, tablic z regulaminem, balustrad itp.

 

Koszt inwestycji -  705 130 zł.

 

Zakończenie inwestycji - 19.06.2015 r.

 

Wykonawca - HALUX. 

Autor projektu - mgr inż. arch. Joanna Kołodziej.

Inspektor Nadzoru ZIS - mgr inż. Waldemar Wołek.