Budowa bieżni przy SP 50 - ul. Katowicka

Inwestycja obejmowała:

Budowę bieżni 3 torowej o długosci 30 m.

Budowę skoczni do skoku w dal wraz z zeskocznią

Wykonanie chodników przy wyżej wymienionych elementach.

 

Całkowity koszt zadania - 106 997 zł.

Główny Wykonawca - Leszek Wcisło J&R Roboty Ziemne - Skawina.

Inspektorzy Nadzoru Inestorskiego ZIS - Łukasz Biegun.

                                                           Zbigniew Marcisz.