BUDOWA BASENU dla SP Nr 5 przy Al. Kijowskiej 8

Celem inwestycji jest budowa przyszkolnej pływalni będąca rozbudową istniejącego budynku szkoły podstawowej z oddziałami sportowymi przy Al. Kijowskiej 8 w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Basen projektowany jest, jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi i to uczniowie szkoły będą jego głównymi użytkownikami. Dodatkowo zaprojektowano niezależne wejście dla korzystających z basenu w czasie, kiedy nie odbywają się zajęcia szkolne. Wejście główne z hallem zaprojektowane jest od strony wschodniej podobnie jak wejście na teren działki. W hallu zaprojektowano, kasę wraz z zapleczem sanitarnym. Poza strefą płatną użytkownik będzie miał dostęp do poziomu pietra gdzie zlokalizowano kawiarnię, salę konferencyjną i trybunę wewnętrzną. Na poziomie piwnic będzie siłownia, strefa SPA i szatnie. Pomieszczenia technologii basenu zlokalizowano w podpiwniczeniu pod plażą basenową. Miejsca postojowe dla szkoły oraz rodziców (istniejące) zostały zapewnione na parkingach sąsiadujących ze szkołą (istniejący parking przed głównym budynkiem szkoły).

 

Dane liczbowe:

- powierzchnia użytkowa  1882,03 m²

- powierzchnia netto  2271,90 m²

- powierzchnia całkowita  2675,09 m²

- powierzchnia zabudowy basenu   1428,94  m2

- kubatura 16 527,82 m3

 

Projekt - Pracownia Architektoniczna - ARP.

Przewidywany koszt inwestycji - 25 461 000 zł.      

Termin rozpoczęcia realizacji -   22.09.2018 r.     

Przewidywany termin zakończenia -  30.11.2020 r.

Generalny Wykonawca – Chemobudowa Kraków SA.

Kierownik Budowy -  Adrian Koperczak.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ZIS – Magdalena Pomarańska

Inspektor branży elektrycznej - inż. Włodzimierz Dzięgiel.

Inspektor branży sanitarnej - mgr inż. Grzegorz Starowicz.