Boisko wielofunkcyjne ul. Bardosa

Z R E A Z L I Z O W A N O!Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji wraz z ogrodzeniem, piłkochwytami i elementami wyposażenia , ogródka jordanowskiego oraz utwardzenie terenu (dojście, dojazd i parking).