Boisko Wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 74

Zakres robót obejmuje remont boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44x22m wraz z remontem chodników oraz ogrodzenia i wykonaniem trybun ziemnych umiejscowionych od strony południowej.