Biegajmy razem do 14. PKO Cracovia Maraton!

Wszystkich biegaczy mających zamiar wystartować 19 kwietnia w krakowskim maratonie zapraszamy do rywalizacji „Biegajmy razem do 14. PKO Cracovia Maraton”. Dla trzech kobiet i trzech mężczyzn, z nadanym już numerem startowym 14. PKO Cracovia Maraton, którzy zgromadzą największą liczbę kilometrów w rywalizacji na Endomondo Sponsor Tytularny imprezy PKO Bank Polski ufundował specjalne nagrody.

 

 

 

Regulamin konkursu „Biegajmy razem do 14. PKO Cracovia Maraton”

 

I. Przedmiot konkursu
Zgromadzenie największej liczby kilometrów w rywalizacji na Endomondo: Biegajmy razem do 14. PKO Cracovia Maraton.

 

II. Organizatorzy i Sponsorzy nagród
1. Organizatorami Konkursu są: Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie (Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. W. Sławka 10, 30-633 Kraków, NIP: 679-29-88-495).
2. Sponsorem nagród jest PKO Bank Polski czyli:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38

 

III. Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które dokonały zapisu na 14. PKO Cracovia Maraton oraz uiściły w pełnej wysokości opłatę startową.

2. Konkurs realizowany jest w aplikacji Endomondo. W konkursie brane będą pod uwagę wyłącznie treningi wykonane w ramach uczciwej rywalizacji tj. bez ręcznego wpisywania wyników tylko z pomiarem trasy za pomocą GPS. Konieczne jest udostępnianie statystyk z przeprowadzonych treningów (statystki muszą być przez cały okres trwania konkursu dostępne dla wszystkich). Obowiązują zasady Fair Play. 

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i jest skierowany do osób zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Uczestników niniejszego konkursu poza niniejszym regulaminem obowiązują również postanowienia regulaminu 14. PKO Cracovia Maraton dostępnego na stronie: http://www.zis.krakow.pl/pl/cracovia-maraton/regulamin-14-cm/.

 

IV. Forma zgłoszenia
Potwierdzenie udziału w rywalizacji na Endomondo: Biegajmy razem do 14. PKO Cracovia Maraton.

 

V. Terminarz
1. Rywalizacja na aplikacji Endomondo trwa od 12 marca do 13 kwietnia 2015 do godz. 23:59.

2. Ogłoszenie zwycięzców  i wręczenie nagród nastąpi 19 kwietnia 2015 r. podczas imprezy 14. PKO Cracovia Maraton na Rynku Głównym.

 

VI. Nagrody

Nagrody w klasyfikacji kobiet i mężczyzn:

1 miejsce – pulsometr Sigma + książka „Sztuka szybkiego biegania”

2 miejsce – Torba Nike + książka „Sztuka szybkiego biegania”

3 miejsce – plecak do biegania 4F + książka „Sztuka szybkiego biegania”

4, 5, 6, 7, 8 miejsce - książka pt. „Sztuka szybkiego biegania”.

 

VII. Dodatkowe ustalenia dotyczące organizacji konkursu 
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać mailowo na adres: konkurs@zis.krakow.pl

 

Biorąc udział w konkursie -

 Wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy pn. 14. Cracovia Maraton organizowanej w dniu 19.04.2015 r. przez Gminę Miejską Kraków - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późna. zm.) oraz na potrzeby związane z organizacją konkursu i wyłonienia Zwycięzców.