Basen Kryty przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych Nr 1 w Krakowie, na os. Handlowym 4.

Zakres inwestycji obejmuje budowę basenu krytego poprzez dobudowę i nadbudowę istniejącego budynku szkoły mieszczącej ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPORTOWYCH W KRAKOWIE, GIMNAZJUM NR 47 oraz SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 91 w Krakowie na os. Handlowym 4 w Krakowie.

Działka ma powierzchnię 2 2356 m2, robotami budowlanymi objęty będzie teren o powierzchni 5 225 m2. Na tym terenie buduje się:

- budynek basenu krytego wraz z gabinetem rehabilitacji;

- drogę pożarową na działce nr 77;

- rozbudowę istniejącego parkingu o niezbędną ilość miejsc postojowych;

 

Teren objęty inwestycją zajmuje:

- powierzchnia zabudowy basenu  – 1 157,0 m2

- powierzchnia projektowanych dróg i parkingów utwardzonych  – 567,0m2

- powierzchnia chodników i placów utwardzonych  –  409,0m2

- tereny zielone (zieleń biologicznie czynna) na terenie objętym przekształceniem – 2 443 m2

- powierzchnia bieżni sportowej z podbudową drogową - 590,0m2

-  powierzchnia rozbiegu skoczni w dal (wymieniana)    -   59,0m2

 

Całkowity koszt inwestycji ok. 12 160 000 zł.

Zakończenie inwestycji  08.04.2016 r.

Wykonawca - MURKRAK sp. z o.o.

Inspaktor Nadzoru ZIS - mgr inż. Magdalena Pomarańska.

Inspektorzy branżowi   - inż. Włodzimierz Dzięgiel.

                                 - mgr inż. Waldemar Wołek.