BALON PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 37 im. J. TUWIMA, Oś. STALOWE 18 w KRAKOWIE

        Celem inwestycji była budowa hali pneumatycznej wraz z infrastrukturą do zadaszenia boiska sportowego o wymiarach  60,0x30,0 m znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 37 im. J. Tuwima w Krakowie. 

Zakres robót obejmował:

  • Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę hali pneumatycznej,
  • Wykonanie przyłącza c.o. do maszynowni hali,
  • Montaż maszynowni hali (piec grzewczo nadmuchowy) z wymiennikiem na ciepłą wodę,
  • Wykonanie systemu powłok, składającego się z trzech powłok oraz sieci z lin stalowych,
  • Zamontowanie drzwi wejściowych i awaryjnych dla hali,
  • Wykonanie oświetlenia bezpośredniego umieszczonego na sklepieniu hali o natężeniu ok. 250lx.

 

Koszt inwestycji - 629 000 zł.

Wykonawca -  InterHall Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru ZIS - mgr inż. Magdalena Pomarańska

Zakończenie inwestycji - 19.12.2014 r.