Atrakcja w Nowej Hucie: basen z ruchomym dnem!

We wtorek, 12 kwietnia rozpoczął się rozruch eksploatacyjny krytego basenu na os. Handlowym w krakowskiej Dzielnicy XVIII Nowa Huta. Atrakcją nowej pływalni jest ruchome dno. Na połowie niecki można regulować głębokość wody od 0 do 120 cm!

Z okazji uruchomienia obiektu, którego operatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1; odbyło się spotkanie z udziałem Katarzyny Król – Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji i Sportu, Doroty Sowy-Kołodziej – Dyrektora ZSOS nr 1, Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztofa Kowala, Przewodniczącego Komisji Sportu i Kultury Fizycznej Rady Miasta Krakowa Tomasza Urynowicza, Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII Stanisława Moryca, wykonawców i projektantów.

O walorach basenu mogli się przekonać jego pierwsi użytkownicy – uczniowie ZSOS nr 1.

Inwestycja na os. Handlowym 4 stanowi realizację umowy społecznej zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Dzielnicą XVIII Nowa Huta jako kompensata za wybudowanie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, czyli Ekospalarni. 

Łączna wartość nakładów wyniosła 12 133 756,03 zł brutto. Blisko 9,5 mln zł przekazała Gmina Miejska Kraków, a 2 706 300,00 zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

Wykonawcą basenu był MURKRAK sp. z o. o sp. komandytowa, pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, według projektu przygotowanego przez firmę Lesław Manecki Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP.

Obiekt pływalni tworzą: główny hol wejściowy wraz z funkcjami strefy wejściowej (szatnia odzieży wierzchniej, kasy, toalety ogólnodostępne, sklepik, pomieszczenie obsługi); blok szatniowo–sanitarny, hala basenu, pomieszczenie ratowników; pomieszczenia sauny i gabinet rehabilitacji z pomieszczeniem obsługi.

Hala basenu sportowego wyposażona jest w sześciotorową nieckę 25x16 m o  głębokości: 120-180 cm wraz z dnem ruchomym (na połowie niecki regulowana głębokość: 0-120 cm) oraz wannę jacuzzi.

Oprócz pływalni ZSOS nr 1 przybyła ostatnio także 100-metrowa bieżnia lekkoatletyczna oraz skocznia do skoku w dal i trójskoku.

Fot. Mateusz Chwajoł/ZIS