„Aqua Fun” operatorem Krakowskiego Tramwaju Wodnego

Firma „Aqua Fun” przedstawiła najkorzystniejszą propozycję w konkursie ofert na operatora Krakowskiego Tramwaju Wodnego i otrzymała propozycję podpisania trzyletniej umowy.

Do konkursu, przeprowadzonego przez Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, zgłosiło się trzech oferentów. Firma „Aqua Fun” Krystiana Kapusty była już operatorem KTW w pierwszym, pilotażowym sezonie jego działalności – w 2009 roku.

Krakowski Tramwaj Wodny został uruchomiony w ramach projektu „Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie”, współfinansowanego przez Gminę Miejską Kraków i Unię Europejską.

Sezon KTW trwa od 1 maja do 30 września, tramwaj wodny ma oznaczone, stałe przystanki. W trakcie przygotowania są: tegoroczny rozkład jazdy i cennik biletów.