Anonimowa ankieta Najwyższej Izby Kontroli, skierowana do mieszkańców, dotycząca wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim. Jednym z ocenianych obszarów jest stan bazy sportowej oraz działalność w zakresie rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców.

NIK, chcąc uzyskać możliwie najszerszą i najbardziej obiektywną informację, zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej. Jej wyniki posłużą do oceny istniejącego stanu.

 

Ankieta jest anonimowa, można ją wypełniać do 31 października 2014 r. Wyniki badań będą upublicznione wraz z informacją o wynikach kontroli, której opublikowanie planuje się na początku 2015 r.

 

ANKIETA