Aktualne harmonogramy pracy Orlików

Informacje na temat terminów funkcjonowania oraz telefonów do animatorów na każdym z Krakowskich kompleksów boisk Moje Boisko - Orlik 2012 zgromadzone są w witrynie www.krakow.pl Jednostką odpowiedzialną za publikowanie informacji i udzielanie wyjaśnień jest Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa. Przejdź do strony poświęconej Orlikom.