Akredytacje dla mediów

Internetowe przyjmowanie wniosków akredytacyjnych zostało zakończone. Po odbiór identyfikatorów zapraszamy do miasteczka X Krakowskiego Półmaratonu Marzanny na Błoniach Krakowskich.

kontakt: Jerzy Sasorski (518015725); Mateusz Chwajoł (518015749).