Akcja informacyjna na temat pozytywnego graffiti

Jednym z fundamentalnych działań Zespołu jest informowanie społeczeństwa, właścicieli budynków oraz ich użytkowników o negatywnych skutkach dewastacji poprzez graffiti, a także pozytywnych graffiti, które mogą zaistnieć legalnie w wielu miejscach przestrzeni publicznej.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w porozumieniu z klubami sportowymi - dzierżawcami miejskich obiektów sportowych wskazuje przyjazne lokalizacje, na których mogą powstawać legalne graffiti. Akcja informacjyjna ma na celu uczulić wszystkich z jednej strony na problem nielegalnego graffiti a z drugiej na jego wartość estetyczne i pozytywne.

Ponieżej prezentujemy spot emitowany m.in. w pojazdach komunikacji miejskiej.