9 sierpnia zakończenie 71. Tour de Pologne w Krakowie: zmiany i utrudnienia w ruchu oraz w komunikacji miejskiej

W sobotę, 9 sierpnia odbędzie się w Krakowie ostatni, VII etap 71. wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Wprowadzone zostaną w związku z tym zmiany w organizacji ruchu oraz w komunikacji miejskiej.

W tym dniu, oprócz VII etapu 71. TdP zorganizowane zostaną na tzw. małej pętli – w centrum miasta – wyścigi 7. Nutella Mini Tour de Pologne, wszystkie ze startem i metą na Rynku Głównym.

 

Zamknięte więc będą 9 sierpnia dla ruchu kołowego: Rynek Główny oraz ulice, po których wyznaczono trasę VII etapu - jazdy indywidualnej na czas na dystansie 25 km oraz trasę wyścigów Nutelli. Wprowadzone będą także istotne zmiany w rozkładzie jazdy publicznej komunikacji miejskiej.

 

Zamknięte ulice

- Godz. 3.00-23.00: Rynek Główny, gdzie wyznaczono start i metę ostatniego etapu oraz miejsce zakończenia całego te gorocznego wyścigu.

- Godz. 4.30-20.00: ul. Grodzka oraz Plac Wszystkich Świętych

- Godz. 6.00-20.30 ulice: Podzamcze, Powiśle i Św. Idziego

- Godz. 10.00-19.00 ulice: Św. Anny, Studencka, Garncarska, Krupnicza, odcinek Zwierzynieckiej (od Mostu Dębnickiego do ul. Powiśle) oraz jezdnia wschodnia „pod prąd” w kierunku Wieliczki - Aleje: Mickiewicza i Krasińskiego, ul. Konopnickiej aż do Ronda Grunwaldzkiego

- Godz. 13.30-19.00 pozostała część trasy od Ronda Grunwaldzkiego do Wieliczki (jezdnia wschodnia „pod prąd”).

 

Cztery „rękawy”

Stworzone będą cztery tzw. rękawy umożliwiające wyjazd z niektórych podporządkowanych ulic przy trasie VII etapu 71. TdP:

- z ul. Bieżanowskiej w ul. Wielicką

- z ul. Ludwinowskiej na Rondo Grunwaldzkie

- z ul. Zamkowej na Rondo Grunwaldzkie

- z parkingu pod Placem na Groblach na Plac na Groblach

  

Zakaz zatrzymywania się i postoju

Zostały już zamontowane znaki zakazu zatrzymywania się i postoju  na trasie wyścigu i trasach dojazdowych. W rejonie tzw. małej pętli (Rynek Główny, ul. Św. Anny, Studencka, Garncarska, Krupnicza, „pod prąd” Al. Mickiewicza i Al. Krasińskiego, ul. Zwierzyniecka, Powiśle, Podzamcze, Św. Idziego, Grodzka, Rynek Główny) obowiązują w dniu 9 sierpnia (przez cały dzień).

Organizatorzy proszą o usunięcie pojazdów z trasy wyścigu oraz bezwzględne przestrzeganie znaków drogowych i dostosowanie się do poleceń  służb porządkowych.

Do zabezpieczenia trasy zaangażowano około 400 osób, nie licząc policjantów.

 

Wcześniej zadbać o zaopatrzenie!

Z powodu zamknięcia wyżej wymienionych ulic w dniu wyścigu - 9 sierpnia – nie będzie możliwy dojazd do punktów handlowych,  gastronomicznych, hoteli, kościołów, zakładów pracy i innych lokali przy trasie wyścigu. Prowadzący działalność handlową i gastronomiczne oraz inne usługi muszą wcześniej zadbać o zaopatrzenie.

 

Do Wieliczki bez problemów

Organizatorzy 71. TdP wyznaczyli trasę VII etapu tak, aby cały czas odbywał się ruch jedną z dwóch jezdni (zachodnią)  Al. Mickiewicza i  Krasińskiego, ul. Konopnickiej, Kamieńskiego  i Wielicką,  tą z kierunkiem jazdy do Wieliczki.  Zakazany będzie jedynie lewoskręt. Dla kolarzy przeznaczono natomiast drugą jezdnię tego odcinka. Do Wieliczki pojadą więc jezdnią wschodnią „pod prąd” aż  do nawrotu koło stacji paliw LOTOS.

 

Przejezdne Rondo Grunwaldzkie

Przejezdne będzie Rondo Grunwaldzkie, ponieważ trasa wyścigu prowadzi tunelem pod tym rondem.

 

Zaproszenie do kibicowania

Organizatorzy 71. Tour de Pologne przepraszają za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z wyścigiem, jednocześnie zachęcają do kibicowania kolarzom.

 

Start i meta na Rynku Głównym

VII etap - jazda indywidualna na czas (25 km) - rozpocznie się w sobotę, 9 sierpnia na Rynku Głównym w Krakowie o godz. 15.00, przyjazd ostatniego zawodnika na metę przewidziano ok. godz. 18.30. Bezpośrednio po tym odbędzie się dekoracja najlepszych i uroczystość zakończenia całego 71. Tour de Pologne. 

Start wyznaczono na odcinku między wylotami ulic Szczepańskiej i Szewskiej, metę na linii A-B w pobliżu wylotu ul. Św. Jana.

Wcześniej na Rynku Głównym i ulicach tworzących tzw, małą pętlę (ul. Św. Anny, Studencka, Garncarska, Krupnicza, „pod prąd” Al. Mickiewicza i Al. Krasińskiego, ul. Zwierzyniecka, Powiśle, Podzamcze, Św. Idziego, Grodzka), w godz. 10.00-14.00 odbędą się wielkie finały wyścigów 7. Nutella Mini Tour de Pologne: w kategoriach wiekowych 8-10 lat i 11-12 (jedna runda – 4 km; start od godz. 11.00) oraz Puchar Młodzików, 13-14 lat z licencją PZKol (5 rund po 4 km; start o godz. 12.00).

 

Komunikacja miejska w dniu wyścigu

W związku z sobotnim VII etapem 71. Tour de Pologne i wyścigami 7. Nutella Mini Tour de Pologne, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przekazał komunikat dotyczący zmian w miejskiej komunikacji tramwajowej i autobusowej który zamieszczamy w załączniku poniżej.