73. Tour de Pologne w Krakowie: 18 lipca zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej

W poniedziałek, 18 lipca 2016 r. odbędzie się w Krakowie ostatni, 7. etap kolarskiego 73. Tour de Pologne UCI World Tour. Wprowadzone zostaną w związku z tym zmiany w organizacji ruchu drogowego i w komunikacji miejskiej.

W tym dniu, oprócz 7. etapu 73. TdP, zorganizowane zostaną także – na tzw. małej pętli w centrum miasta – wyścigi Nutella Mini Tour de Pologne, wszystkie ze startem i metą na Rynku Głównym.

TRASA 7. ETAPU 73. TOUR DE POLOGNE

START Rynek Główny – ul. św. Anny – ul. Studencka – ul. Garncarska – ul. Krupnicza – Al. Mickiewicza (jezdnia pod prąd) – Al. Krasińskiego – Most Dębnicki – ul. Konopnickiej (przejazd tunelem pod Rondem Grunwaldzkim) - Rondo Matecznego – ul. Kamieńskiego – ul. Wielicka – zawracanie koło  stacji paliw LOTOS.

Powrót: tą samą jezdnią do Mostu Dębnickiego, następnie:  ul. Zwierzyniecka – ul. Powiśle – ul. Podzamcze – ul. św. Idziego – ul. Grodzka – Rynek Główny  META.

TRASA WYŚCIGÓW NUTELLA MINI TOUR DE POLOGNE

START Rynek Główny – ul. św. Anny – ul. Studencka – ul. Garncarska – ul. Krupnicza – Al. Mickiewicza (jezdnia pod prąd) – Al. Krasińskiego – ul. Zwierzyniecka – ul. Powiśle – ul. Podzamcze – ul. Św. Idziego – ul. Grodzka – Rynek Główny META.

ZAMKNIĘTE ULICE

18 lipca zamknięte zostaną dla ruchu kołowego: Rynek Główny oraz ulice, po których wyznaczono trasę 7. etapu 73. Tour de Pologne – jazdy indywidualnej na czas na dystansie 25 km oraz trasę wyścigów Nutella Mini Tour de Pologne. Wprowadzone będą również  istotne zmiany w rozkładzie jazdy publicznej komunikacji miejskiej.

*  Godz. 3.00-23.00: Rynek Główny, gdzie wyznaczono start i metę ostatniego etapu oraz miejsce zakończenia całego tegorocznego  wyścigu.

* Godz. 4.30-20.00: ul. Grodzka oraz Plac Wszystkich Świętych (od godz. 10.00 do ok. godz. 19.30 wyłączony tu zostanie ruch tramwajowy)

*  Godz. 6.00-20.30 ulice: Podzamcze, Powiśle i św. Idziego

* Godz. 10.00-19.00 ulice: św. Anny, Studencka, Garncarska, Krupnicza, odcinek Zwierzynieckiej (od Mostu Dębnickiego do ul. Powiśle) oraz jezdnia wschodnia „pod prąd” w kierunku Wieliczki - Aleje: Mickiewicza i Krasińskiego, ul. Konopnickiej aż do Ronda Grunwaldzkiego

* Godz. 13.00-19.00 pozostała część trasy od Ronda Grunwaldzkiego do Wieliczki (jezdnia wschodnia „pod prąd”). 

„RĘKAWY WYJAZDOWE”

Utworzonych będzie pięć tzw. rękawów umożliwiających wyjazd z niektórych podporządkowanych ulic przy trasie 7. etapu 73. TdP:

- z ul. Bieżanowskiej w ul. Wielicką

- z ul. Ludwinowskiej na Rondo Grunwaldzkie

- z ul. Zamkowej na Rondo Grunwaldzkie

- z parkingu pod Placem na Groblach w ul. Zwierzyniecką

- na ul.  Krupniczej od ul. Dolnych Młynów do Al. Mickiewicza

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW UL. ZAMKOWEJ

Mieszkańcy ul. Zamkowej będą mieli możliwość wyjazdu do godz. 13.00 – ulicą Madalińskiego, natomiast  po godz. 13.00 – wygrodzonym buspasem „pod prąd” do Ronda Grunwaldzkiego.

ZAKAZ ZATRZYMYWANIA SIĘ I POSTOJU

Przez cały dzień będą obowiązywały znaki zakazu zatrzymywania się na trasie wyścigu i w jej rejonie (między innymi na: Rynku Głównym, ul. Św. Anny, ul. Studenckiej, ul. Garncarskiej, ul. Krupniczej, Al. Mickiewicza i Al. Krasińskiego, ul. Zwierzynieckiej, ul. Powiśle, ul. Podzamcze, ul. Św. Idziego, ul. Grodzka, ul. św. Tomasza, ul. Sławkowska, ul. Szpitalna, ul. Sienna).

Organizatorzy proszą o usunięcie pojazdów z trasy wyścigu oraz bezwzględne przestrzeganie znaków drogowych i zastosowanie się do poleceń  służb porządkowych.

Do zabezpieczenia trasy zaangażowano około 400 osób, nie licząc policjantów. 

WYJAZD ZE STREFY ZAMKNIĘTEJ  UL. STRASZEWSKIEGO I UL. PODWALE

Organizatorzy informują, że w godz. 10.00-19.00 wyjazd ze strefy zamkniętej tzw. małej pętli (obszar ograniczony ulicami: Powiśle, Podzamcze, Grodzka, Rynek Główny, św. Anny,  Studencka, Garncarska, Krupnicza, Al. Mickiewicza, Al. Krasińskiego, Zwierzyniecka) będzie możliwy ul. Straszewskiego i ul. Podwale (dopuszczony będzie ruch dwukierunkowy) do ul. Karmelickiej.

WCZEŚNIEJ ZADBAĆ O ZAOPATRZENIE!

Z powodu zamknięcia wyżej wymienionych ulic w dniu wyścigu – 18 lipca (poniedziałek) – nie będzie możliwy dojazd do punktów handlowych,  gastronomicznych, hoteli, kościołów, zakładów pracy i innych lokali przy trasie wyścigu. Prowadzący działalność handlową i gastronomiczną oraz inne usługi powinni wcześniej zadbać o zaopatrzenie.

DO WIELICZKI BEZ PROBLEMÓW

Organizatorzy 73. TdP wyznaczyli trasę 7. etapu tak, aby cały czas odbywał się ruch jedną z dwóch jezdni (zachodnią) Al. Mickiewicza i Krasińskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej – w kierunku Wieliczki. Zakazany będzie jedynie lewoskręt. Dla kolarzy przeznaczono natomiast drugą jezdnię tego odcinka. Do Wieliczki pojadą więc  jezdnią wschodnią „pod prąd” aż  do nawrotu koło stacji paliw LOTOS a następnie powrócą tą samą jezdnią do Krakowa.

PRZEJEZDNE RONDO GRUNWALDZKIE

Przejezdne będzie Rondo Grunwaldzkie, ponieważ trasa wyścigu prowadzi tunelem pod tym rondem.

PROPONOWANE OBJAZDY

- ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni ul. Wielickiej objazd z ul. Ćwiklińskiej do  centrum wyznacza się ulicami: Jerzmanowskiego, Bieżanowską i Wielicką,

- ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni ul. Wielickiej objazd z ul. Teligi do centrum wyznacza się ulicami: Konrada Wallenroda, Ściegiennego, Bieżanowską i Wielicką,

- ze względu na zamknięcie skrzyżowania ulic: Wielicka-Kamieńskiego objazd z ul. Dworcowej (Wielickiej) w kierunku Wieliczki wyznacza się ulicami: Wielicką, Powstańców Wielkopolskich (zawrotka pod estakadą), Powstańców Śląskich, Kamieńskiego i Wielicką,

- ze względu na zamknięcie skrzyżowania ulic: Wielicka-Kamieńskiego objazd z Al. Powstańców Wielkopolskich i z ul. Limanowskiego w kierunku Wieliczki wyznacza się Al. Powstańców Śląskich, ul. Kamieńskiego i ul. Wielicką,

- ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni ul. Wielickiej objazd z ul. Mała Góra do centrum wyznacza się ulicami: Kosocicką, Rżącką, Cechową, Łużycką, Witosa, Turowicza, Tischnera, Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Rondem Grunwaldzkim, Dietla,

- ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni ul. Wielickiej objazd z  ul. Sucharskiego  do centrum wyznacza się ulicami: Bieżanowska, Wielicka (wydzielonym pasem ruch),

- ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni ul. Konopnickiej i Ronda Matecznego objazd z Al. Powstańców Śląskich do centrum wyznacza się ulicami: Tischnera, Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Rondem Grunwaldzkim, Dietla,

- ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni ul. Konopnickiej objazd z ul. Wadowickiej do centrum wyznacza się ulicami: Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Rondem Grunwaldzkim, Dietla,

- ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni ul. Konopnickiej objazd z ul. Monte Cassino do Al. Krasińskiego wyznacza się Rondem Grunwaldzkim, ul. Dietla, ul. Grzegórzecką, Rondem Grzegórzeckim, Al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, ul. Lubomirskiego, ul. Wita Stwosza, Al.  29 Listopada, Al. Słowackiego i Al. Mickiewicza,

- ze względu na zamknięcie ulic: Powiśle i Podzamcze objazd z ul. Dietla i ul. Krakowskiej do Al. Krasińskiego wyznacza się ulicami: Dietla,  Grzegórzecką, Rondem Grzegórzeckim, Al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, Al. 29 Listopada, Al.  Słowackiego i Mickiewicza,

- ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni Al. Krasińskiego i ul. Zwierzynieckiej objazd z ul. Kościuszki do centrum wyznacza się ulicami: Konopnickiej, Rondem Grunwaldzkim i Dietla,

- ze względu na zamknięcie Ronda Matecznego objazd z ul. Brożka i z ul. Wadowickiej do ul. Kalwaryjskiej wyznacza się ulicami: Tischnera, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich i Limanowskiego,

- ze względu na zamknięcie Ronda Matecznego objazd z ul. Legionów Piłsudskiego i ul. Na Zjeździe wyznacza się ulicami: Limanowskiego, Wielicką, Powstańców Śląskich, Tischnera, Brożka,

- dojazd do centrum od strony ul. Limanowskiego będzie możliwy ulicami: Na Zjeździe, Starowiślną, Dietla lub ulicami:  Legionów Piłsudskiego,  Krakowską, Dietla.

START I META NA RYNKU GŁÓWNYM

7. etap – jazda indywidualna na czas (25 km) – rozpocznie się w poniedziałek, 18 lipca na Rynku Głównym w Krakowie o godz. 15.00, przyjazd ostatniego zawodnika na metę przewidziano ok. godz. 18.30 (od godz. 14.00 trasa wyścigu zostanie udostępniona zawodnikom celem zapoznania i rozgrzewki). Bezpośrednio po przyjeździe ostatniego kolarza na metę 7. etapu  odbędzie się dekoracja najlepszych i uroczystość zakończenia całego 73. Tour de Pologne. 

Start wyznaczono na linii C-D, między wylotami ulic Szczepańskiej i Szewskiej, metę na linii A-B w pobliżu wylotu ul. Św. Jana.

Wcześniej na Rynku Głównym i ulicach tworzących tzw. małą pętlę (św. Anny, Studencka, Garncarska, Krupnicza, „pod prąd” Al. Mickiewicza i Al. Krasińskiego, Zwierzyniecka, Powiśle, Podzamcze, św. Idziego, Grodzka), w godz. 11.00-13.05 odbędą się wielkie finały wyścigów Nutella Mini Tour de Pologne: w kategoriach wiekowych 8-10 lat i 11-12 lat (jedna runda – 4 km; start od godz. 11.00) oraz Puchar Młodzików, 13-14 lat z licencją PZKol (4 rundy po 4 km; start o godz. 11.55).

ZAPROSZENIE DO KIBICOWANIA

Organizatorzy 73. Tour de Pologne przepraszają za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z wyścigiem, jednocześnie zachęcają do kibicowania kolarzom.

UWAGA! Podczas 7. etapu 73. Tour de Pologne ruch kołowy w kierunku Wieliczki będzie się odbywał bez przeszkód zachodnią jezdnią Alei Mickiewicza i Krasińskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kamieńskiego ul. Wielickiej. Kolarze będą korzystać z jezdni wschodniej (kierunek Wieliczka – Kraków). 

KOMUNIKACJA MIEJSKA W DNIU WYŚCIGU

Poniżej, w załączonym komunikacie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zmian w publicznej komunikacji miejskiej, wykaz linii tramwajowych i autobusowych oraz linii zastępczych z opisem tras w dniu odbywania się 7. etapu 73. Tour de Pologne.