5 maja ogłoszenie wyników przetargu dotyczącego terenu w rejonie ulic Podmokłej i Herberta

W związku z pisemnym przetargiem nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych przy ul. Podmokłej i ul. Herberta – uprzejmie informuję, że ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 5 maja 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10.

 

Ogłoszenie o wynikach przetargu zamieszczone zostanie również na stronie internetowej Zarządu oraz na tablicy informacyjnej.

 

                                                                                                           Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                                                                                             Krzysztof Dębowski