3 września Kraków Business Run 2017: zmiany w organizacji ruchu

W niedzielę, 3 września odbędzie się szósta edycja sztafetowego biegu charytatywnego Kraków Business Run. W związku z tym przewidziane są zmiany w organizacji ruchu drogowego.

Pomiędzy godz. 10:30 a godz. 13:30 uczestnicy Kraków Business Run 2017 będą pokonywać następującą trasę: ul. Bernardyńska, ul. św. Idziego (w lewo), ul. Grodzka (w prawo), ul. Poselska (w lewo), Planty (w lewo), ul. Podzamcze (w prawo), ul. Powiśle, skręt w lewo na Bulwary Wiślane wzdłuż Wawelu (na wysokości parkingu dla autobusów przy Hotelu Sheraton), Bulwary Wiślane na wysokości Kościoła na Skałce (zawodnicy zawracają), za mostem Grunwaldzkim wybiegnięcie na górny Bulwar, ul. Smocza (w lewo), ul. Bernardyńska.

Zmiany w organizacji ruchu drogowego

W dniu 3 września 2017 roku dla ruchu kołowego zostaną zamknięte drogi, po których będzie prowadzić trasa biegu:

- ul. Smocza, ul. Bernardyńska od godz. 0:00,
- ul. św. Idziego, ul .Grodzka, ul. Poselska, ul. Podzamcze od godz. 9:30.

Na powyższych ulicach będzie obowiązywał zakaz ruchu w obu kierunkach.

W związku z zamknięciem ul. św. Idziego oraz ul. Podzamcze (do ul. Straszewskiego) wyjazd z ul. Droga do Zamku oraz istniejącego parkingu przy ul. św. Idziego będzie możliwy tylko w kierunku ul. Stradomskiej. Z uwagi na przecięcie  trasy biegu, ruch odbywał się będzie na zasadzie chwilowej przerwy w tymże.

Wyjazd z ul. Straszewskiego będzie możliwy wyłącznie w kierunku ul. Powiśle.

W związku z koniecznością wybudowania infrastruktury towarzyszącej na ul. Smoczej, ul. Bernardyńskiej, ul. Grodzkiej, ul. Poselskiej, ul. Podzamcze, ul. Powiśle od godz. 0:00 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów.

Organizatorzy imprezy zwracają się z prośbą o dokonanie zaopatrzenia firm wewnątrz pierwszej obwodnicy – zlokalizowanych przy ulicach na trasie biegu lub dla których ww. ulice stanowią jedyny dojazd – do godz. 9:00. 

Ruch pieszych na przecięciach z trasą będzie regulowany przez służby porządkowe. 

W związku z zamknięciem ul. Bernardyńskiej i ul. Smoczej został wytyczony objazd: ul. Dietla, Mostem Grunwaldzkim, ul. M. Konopnickiej do ul. Zwierzynieckiej.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie internetowej: www.krakowbusinessrun.pl