3. PZU Cracovia Półmaraton Królewski: informator dla biegaczy

Wszystkich uczestników 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego zapraszamy do zapoznania się z pakietem przydatnych informacji. Podzielone są na trzy bloki tematyczne: przed biegiem, w dniu biegu i po biegu. Zachęcamy do lektury!

W załączeniu znajduje się specjalnie przygotowany informator w formie graficznej, w wersjach: polskojęzycznej i angielskojęzycznej.

 

3. PZU CRACOVIA PÓŁMARATON KRÓLEWSKI

16 PAŹDZIERNIKA 2016 (NIEDZIELA), GODZ. 11:00
 

PRZED BIEGIEM

BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów będzie się mieścić na terenie TAURON Areny Kraków przy ul. Stanisława Lema 7 w Krakowie.

Czynne w dniach:

14.10.2016 r. w godzinach 16:00-21:00

15.10.2016 r. w godzinach 10:00-20:00

16.10.2016 r. w godzinach 7:00-9:00

Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej.

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO

a. Aby odebrać pakiet startowy należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

b. Osoby które wpłacały  opłatę startową, a nie mają nadanego nr startowego proszone są o zabranie

ze sobą dowodu wpłaty i podejście do stanowiska ZAPISANI/NIEOPŁACENI.

c. Osoby które zapisały się elektronicznie, a nie uiściły opłaty startowej, proszone są o podejście do kasy, uiszczenie opłaty, a następnie podejście do stanowiska ZAPISANI/NIEOPŁACENI.

d. Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby na podstawie podpisanego przez zawodnika oświadczenia oraz upoważnienia (plik do pobrania) zawierającego imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby upoważnionej i upoważniającej oraz kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej.

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
Organizator nie wymaga specjalnych zaświadczeń lekarskich. Wszyscy uczestnicy przed biegiem podpisują oświadczenia o stanie zdrowia. Zachęcamy natomiast wszystkich uczestników biegu do regularnego badania swojego organizmu i wykonania badań przed startem w biegu długodystansowym. Organizator zapewnia pomoc ratowników medycznych podczas półmaratonu.

EXPO
Expo 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego będzie się mieścić na TAURON Arenie Kraków.

Godziny otwarcia Expo:

14.10.2016 r. w godzinach 16:00-21:00

15.10.2016 r. w godzinach 10:00-20:00

16.10.2016 r. w godzinach 7:00-13:00

PAKIET STARTOWY
W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się:

- numer startowy + agrafki,

- koszulka (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze),

- rękawki,

- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,

- materiały informacyjne.

Ponadto:

- możliwość skorzystania z pryszniców i masażu po biegu,

- posiłek regeneracyjny po biegu.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
Polecamy dojazd komunikacją miejską, która jest darmowa dla zweryfikowanych uczestników 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego w dniach 14-16.10.2016, na podstawie numeru startowego. Informacje na temat aktualnego rozkładu jazdy można znaleźć na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie: www.mpk.krakow.pl

PARKINGI
W dniach 14-16 października dla biegaczy biorących udział w 3. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim udostępnione zostaną parkingi TAURON Areny Kraków. Wjazd na miejsca postojowe będzie możliwy za okazaniem karty parkingowej.

TUTAJ znajduje się plik z ww. kartą parkingową, którą należy wydrukować i okazać przy wjeździe na parking.

16 października (niedziela) dla uczestników 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego przeznaczone zostanie 1000 miejsc parkingowych na ogólnodostępnym parkingu zewnętrznym oraz na ogólnodostępnym parkingu podziemnym. W dniu imprezy parking jest bezpłatny. Uwaga wjazd na parkingi maksymalnie do godziny 10:00, a wyjazd od godz. 14:30. Nie będzie możliwości wyjazdu w trakcie biegu. W tym dniu wjazd na parkingi tylko od strony ul. Mogilskiej i Al. Jana Pawła II.

Natomiast 14 (piątek) i 15 (sobota) października dla biegaczy dostępne będzie około 200 miejsc na ogólnodostępnym parkingu zewnętrznym. Osoby przyjeżdżające w celu dokonania rejestracji i odbioru pakietu startowego w dn. 14-15.10.2016 r. są uprawnione do korzystania z parkingu zewnętrznego ogólnodostępnego do 2 godzin, na podstawie dodatkowej karty parkingowej przekazanej przez ochronę parkingu w momencie wjazdu. Osoby korzystające z parkingu powyżej 2 godzin będą zobligowane do opłaty w wysokości 30 zł przy wyjeździe z parkingu. Samochody pozostawione na parkingu po godz. 22:00 zostaną odholowane na koszt użytkownika/właściciela pojazdu.

Osoby korzystające z parkingów są zobligowane do przestrzegania Regulaminu Parkingów w TAURON Arenie Kraków. Przyjmując wjazdówkę, osoba korzystająca z parkingu potwierdza, że będzie stosowała się do ww. zasad.
Więcej na temat parkingów.

NOCLEG
Organizator nie zapewnia noclegu dla zawodników.
 

W DNIU BIEGU

DEPOZYT
Szatnie i depozyty będą znajdowały się w pobliżu stref startu oraz mety.

Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora przy weryfikacji).

Szatnie z prysznicami i depozyt zlokalizowane zostaną w TAURON Arenie Kraków. Będą czynne w dniu 16.10.2016 r. od godz. 9:00 do 15:00.

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga: prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem.

PUNKTY ODŻYWCZE
Punkty odżywcze znajdować się będą na:

•   5 km – Bulwar Podolski, przy pochylni do ul. Nadwiślańskiej

•   12 km – Deptak przy al. 3 Maja, początek od strony Alei Trzech Wieszczów

•   19 km – Ofiar Dąbia-al. Pokoju

PUNKTY ODŚWIEŻANIA
Punkty odświeżania znajdować się będą na:

•   8,5 km – Deptak przy Focha-Kałuży

•   15,5 km – Bulwar Kurlandzki-Bulwar Inflancki

TOALETY
Toalety zlokalizowane będą w TAURON Arenie Kraków, w strefie startu, na trasie (w okolicy punktów odżywczych) oraz na mecie.

POMIAR CZASU
W 3. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma CHIP wbudowany w numer startowy, jego właściwe zamocowanie jest warunkiem wystartowania w półmaratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

Podczas 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg czasów netto – liczonych od przebiegnięcia maty na starcie do przebiegnięcia maty na mecie, za wyjątkiem pierwszych 50-ciu finiszujących zawodników, których czas będzie liczony od strzału startera. Nie musicie zatem przepychać się na starcie, ustawcie się wg swoich umiejętności, a wtedy na trasie będą panowały dobre warunki do sportowej rywalizacji.
Wyniki dostępne będą na stronie: www.online.datasport.pl

STREFY STARTOWE
Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według czasu, który biegacz deklaruje przy rejestracji jako zamierzony do osiągnięcia na mecie biegu. Kolejność stref czasowych od linii startu:

a)      <1:24:59

b)      1:25:00-1:29:59

c)      1:30:00-1:39:59

d)      1:40:00-1:49:59

e)      1:50:00-1:59:59

f)       2:00:00-2:09:59

g)      2:10:00<

PACEMAKERZY
Pacemakerzy – stojący w odpowiedniej strefie startowej, oznaczeni balonikami z wypisanym czasem prowadzenia – będą biec odpowiednim tempem na następujące czasy: 1:24, 1:30, 1:40, 1:50, 2:00, 2:10.
Sylwetki Pacemakerów 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego

PUNKTY DOPINGIU
Na trasie 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego zorganizowane będą specjalne punkty kibicowania uczestnikom.
 

PO BIEGU

KLASYFIKACJA

W 3. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

a. Generalna Kobiet i Mężczyzn

b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:

K 18-29 M 18-29

K 30-39 M 30-39

K 40-49 M 40-49

K 50-59 M 50-59

K 60-69 M-60-69

K 70 i starsze M 70 i starsi

c. Generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku w kategorii kobiet i mężczyzn:

• Kategoria B1 - osoby 100% niewidome z przewodnikiem

• Kategoria B2 - osoby niedowidzące i słabowidzące korzystające z pomocy drugiej osoby (przewodnik) lub startujące samodzielnie

PRYSZNICE
Każdy uczestnik biegu będzie mógł po jego ukończeniu bezpłatnie skorzystać z pryszniców, które będą znajdować się w TAURON Arenie Kraków.

MASAŻE
Każdy uczestnik biegu będzie mógł po jego ukończeniu bezpłatnie skorzystać z masażu, które znajdują się na TAURON Arenie Kraków w okolicach szatni i depozytu.

PAKIET REGENERACYJNY
Każdy uczestnik otrzyma po biegu posiłek regeneracyjny, który będzie wydawany na podstawie piktogramu na odwrocie numeru startowego.

AFTER PARTY
Po zakończeniu 3. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego zapraszamy na oficjalne podsumowanie imprez biegowych organizowanych w 2016 roku przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Będą kiełbaski, kaszanka i ogórki kiszone! Spotykamy się przed TAURON Areną Kraków, od strony Parku Lotników Polskich.

APLIKACJA MOBILNA
Pobierz bezpłatną aplikację PZU Cracovia Półmaraton i bądź na bieżąco!

Aplikacja dostępna w Sklepie Play i na App Store.
Więcej o aplikacji.

APLIKACJA CRACOVIA PÓŁMARATON SELFIE
Aplikacja Cracovia Półmaraton Selfie to aplikacja dostępna na urządzenia mobilne dzięki której każdy uczestnik 3. PZU Cracovia półmaratonu Królewskiego będzie mógł zrobić sobie dedykowane selfie na mecie biegu.

Aplikacja dostępna jest przez stronę www.cracoviamaratonselfie.pl