19 października: Kraków – Norymberga – Lwów. Sesja samorządowa PPP

W środę, 19 października, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się sesja samorządowa PPP Kraków – Norymberga – Lwów.

Wiosną tego roku Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zainicjował nowy projekt międzynarodowy pod nazwą „Polsko-niemiecko-ukraińska samorządowa Inicjatywa PPP”. Jego celem jest podnoszenie kompetencji oraz wymiana doświadczeń w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego między miastami partnerskimi: Krakowem, Norymbergą i Lwowem.

Po wizytach w Norymberdze i Lwowie nadszedł czas na zaprezentowanie doświadczeń polskich, w tym również krakowskich.

19 października 2016 r. w godz. 9:00-17:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się w związku z tym konferencja podsumowująca projekt.

W trakcie wydarzenia, skierowanego przede wszystkim do przedstawicieli polskich samorządów, zaprezentowane zostaną projekty zrealizowane przez samorząd Krakowa oraz plany na najbliższą przyszłość.

Ponadto, będą przedstawione najciekawsze projekty realizowane w Polsce. Siemens zaprezentuje przedsięwzięcia w obszarze efektywności energetycznej, a Warbud doświadczenia z pierwszego rządowego projektu kubaturowego (Budowa Sądu w Nowym Sączu), a także swoje inne projekty, w tym szkoły w Norymberdze.

Udział w sesji potwierdzili także Harald Riedel, Skarbnik Miasta Norymbergi, który podzieli się doświadczeniami miasta bliźniaczego Krakowa w zakresie budowy szkół w formule ppp oraz Bernhard Kohl, reprezentant bawarskiego ministerstwa, który opowie o wspieraniu przez bawarski rząd lokalnych inwestycji ppp.

Sesja organizowana jest w okresie istotnych zmian legislacyjnych zamykających ostatnie 7 lat rozwoju rynku ppp, dlatego stanowi doskonałą okazję do podsumowania tego czasu i zapoznania się z nowymi rozwiązaniami prawnymi pod kątem prowadzenia kolejnych projektów.

Na zakończenie konferencji odbędzie się dyskusja z udziałem reprezentantów miast partnerskich i zaproszonych ekspertów, którzy wyrażą swoje opinie na temat ppp jako skutecznej formy realizacji zadań publicznych.

W załączeniu znajduje się program konferencji.
 

Konferencja organizowana w ramach projektu „Polsko-niemiecko-ukraińska samorządowa Inicjatywa PPP” współfinansowanego ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej