14. Krakowski Bieg Sylwestrowy: zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej

W ostatnim dniu roku, 31 grudnia, w godz. 12.00-13.30, odbędzie się 14. Krakowski Bieg Sylwestrowy. W związku z organizacją tego tradycyjnego wydarzenia sportowego wprowadzone zostaną niewielkie zmiany w organizacji ruchu i w komunikacji miejskiej.

Bieg odbywał się będzie na dwóch dystansach:

- 5 km: Plac Szczepański (start), ul. Szczepańska, Rynek Główny, ul. Floriańska, ul. Pijarska (w prawo), Planty, ul. Bernardyńska (droga dla pieszych i rowerów), Bulwar Czerwieński, ul. Podzamcze, Planty, Brama Floriańska, ul. Floriańska, Rynek Główny, ul. Szczepańska, Plac Szczepański (meta);

- 10 km: Plac Szczepański (start), ul. Szczepańska, Rynek Główny, ul. Floriańska, ul. Pijarska (w prawo), Planty, ul. Bernardyńska (droga dla pieszych i rowerów), Bulwar Czerwieński, Bulwar Inflancki, Bulwar Kurlandzki, okolice mostu Powstańców Śląskich, powrót tą samą trasą pod pomnik  Smoka Wawelskiego, ul. Podzamcze, Planty do Bramy Floriańskiej, ul. Floriańska, Rynek Główny, ul. Szczepańska, Plac Szczepański (meta).

Planowana liczba uczestników biegu – 2500 osób.

W dniu 31.12.2017 r. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego na odcinkach przez które prowadzi trasa biegu:

- w związku z koniecznością przygotowania infrastruktury towarzyszącej imprezie, od godz. 6.00 do godz. 18.00 nie będzie możliwości wjazdu pojazdów na ul. Szczepańską od ul. Dunajewskiego. Zaleca się dojazd do Placu Szczepańskiego i ul. Reformackiej ulicą Sławkowską i ulicą Św. Tomasza (do godz. 11.00 oraz po godz. 14.00 dojazd na Plac Szczepański będzie możliwy także ul. Jagiellońską); 

- pomiędzy godz. 11.00 a godz. 14.00 zostanie zamknięta ul. Jagiellońska na odcinku od ul. św. Anny do ul. Szczepańskiej;

- na  Bulwarach Wiślanych pomiędzy godz. 10.00 a godz. 14.00 zostanie wyłączona część dróg pieszo-rowerowych;

- pomiędzy godz. 11.30 a godz. 13.30 zostaną zamknięte dla ruchu kołowego ul. św. Idziego i ul. Podzamcze (utrzymany będzie wyjazd z ul. Straszewskiego w ul. Powiśle);

- na  poniżej wymienionych ulicach na trasie biegu będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów (z tabl. T-24 informującą o usunięciu pojazdu na koszt właściciela w przypadku jego pozostawienia na odcinku drogi objętym zakazem):

  • w godz. 6.00 - 18.00 na ul. Szczepańskiej – na odcinku od ul. Dunajewskiego do ul. Jagiellońskiej;
  • od godz. 10.00 na ul. Szczepańskiej – na odcinku od ul. Jagiellońskiej do Rynku Głównego;
  • w godz. 10.00-14.00 na Rynku Głównym (na odcinku od ul. Floriańskiej do ul. Sławkowskiej), ul. Floriańskiej ( na całej długości), odcinku ul. Podzamcze (lewa strona od ul. Straszewskiego w rejonie zbiegnięcia na Bulwary Wiślane).

Na pozostałych drogach zlokalizowanych na trasie biegu na czas trwania biegu wystąpią wstrzymania ruchu na czas przebiegnięcia uczestników.

Organizatorzy biegu zwracają się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu i poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i Służb Porządkowych.

Zmiany w komunikacji miejskiej:

Od około godz. 11.45 do około godz. 13.30 zostanie wyłączona komunikacja tramwajowa w ul. Dominikańskiej i ul. Franciszkańskiej – w tym czasie linie tramwajowe 1, 6, 8, 13, 18, 20 będą kierowane od ul. św. Gertrudy, ul. Starowiślnej i ul. Lubicz przez ul. Basztową do swoich przystanków końcowych.