13. Cracovia Maraton: komunikat Organizatora dla zawodników niepełnosprawnych startujących w kategoriach Hand Bike, Rim Push i Active Wheelchair

Mając na uwadze zagwarantowanie bezpieczeństwa zawodnikom oraz pozostałym uczestnikom ruchu drogowego i mieszkańcom sąsiadujących z trasą osiedli, Organizator musiał zmienić dotychczasową trasę 13. Cracovia Maraton. Nowa trasa składa się z dwóch pętli po najpiękniejszej i najstarszej części miasta.

Wiąże się to z koniecznością ograniczenia długości trasy dla zawodników startujących w kategoriach Hand Bike, Rim Push i Active Wheelchair do jednej pętli o łącznej długości 21 km i 97,5 m.


Klasyfikacja zawodników w ww. kategoriach  będzie się odbywać w odniesieniu do tego dystansu.

 

Jednocześnie ulegają zmianie zapisy regulaminowe związane ze zmianą długości dystansu dla zawodników startujących w ww. kategoriach. Pozostałe zapisy regulaminowe pozostają bez zmian.

 

Trasa biegu głównego 13. Cracovia Maraton