1 maja rozpocznie się 10. sezon rejsów Krakowskiego Tramwaju Wodnego

W najbliższy wtorek, 1 maja 2018 roku, rozpocznie się 10. sezon rejsów Krakowskiego Tramwaju Wodnego i potrwa do końca września.

Operatorem KTW, na podstawie umowy z Gminą Miejską Kraków, jest nadal firma „Aqua Fun” Krystiana Kapusty.

Krakowski Tramwaj Wodny, jako ważny element projektu „Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie”, rozpoczął działalność 22 czerwca 2009 roku.

Inspiracją dla wspomnianego projektu stały się przykłady innych miast Europy: Budapesztu, Wiednia,  Pragi,  gdzie żegluga rzeczna przeżywa renesans i jest ważnym elementem lokalnej turystyki, wpisując się zarazem w lokalny koloryt tych metropolii. 

Realizacja pomysłu stała się możliwa dzięki pozyskaniu środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej, a ściśle określając z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Projekt „Turystyczny szlak żeglugi śródlądowej na rzece Wiśle w Krakowie” umożliwił stworzenie nowej atrakcji Krakowa w oparciu o walory turystyczne rzeki Wisły oraz położone w jej sąsiedztwie miejsca i obiekty historyczne.

Oprócz wyznaczenia trasy, przedsięwzięcie objęło swym zakresem budowę infrastruktury niezbędnej do powstania i sprawnego funkcjonowania szlaku i jego oznakowanie.

W ramach inwestycji wytyczono dziesięciokilometrowy odcinek żeglugi pomiędzy Opactwem Benedyktynów w Tyńcu a Mostem Kotlarskim oraz wyznaczono miejsca przystankowe i stanowiska cumownicze.

Szlak stanowi oryginalne uzupełnienie oferty turystycznej miasta. W wyniku realizacji projektu powstał Krakowski Tramwaj Wodny. Wpisuje się on w pejzaż podwawelskiego grodu, ożywia Wisłę, przybliża rzekę do miasta. Jest na pewno turystyczną atrakcją i nowatorską formą zwiedzania miasta od strony rzeki. Wśród pływających po Wiśle statków i łódek wyróżnia się charakterystycznym logo, ma stały rozkład rejsów, bardzo przystępne ceny biletów oraz oznaczone przystanki.

Przypomnijmy, że wartość projektu wyniosła ponad 2,8 mln zł.  Z górą 1 mln przeznaczyła na ten cel Gmina Miejska Kraków, a ok. 1,8 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Inwestycję zrealizował Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.