Pierwsze miejsce w konkursie Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza 2018 dla Hali 100-lecia Cracovia 1906 wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych

W dziewiątej edycji Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza, przyznawanej za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski, najlepszą realizacją w kategorii architektura użyteczności publicznej okazała się w tym roku Hala 100-lecia Cracovia 1906 wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych w Krakowie. W tej samej kategorii wyróżnienie przyznano hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. Inwestorem – w imieniu Gminy Miejskiej Kraków – w przypadku obu obiektów był Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Jury konkursu doceniło budynek Hali 100-lecia Cracovia 1906 wraz z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych „za wzorowe ulokowanie na wymagających osiach widokowych”, a także ciekawą bryłę, która „z głębokim respektem dla krajobrazu współtworzy nowe przestrzenie publiczne”. Doceniono również fakt, że budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – mogą wejść nawet na zielony dach hali. Projektantem budynku było Biuro Projektów Lewicki Łatak sp. z o.o. sp. k., inwestorem – Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Wśród trzech równorzędnych wyróżnień przyznanych dodatkowo w tej samej w kategorii architektura użyteczności publicznej znalazła się natomiast hala sportowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie (autor: Em4.Pracownia Architektury. Brataniec; inwestor: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie).

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza jest przyznawana raz na dwa lata projektantom oraz inwestorom najlepszych realizacji architektonicznych, które zrealizowano na obszarze Województwa Małopolskiego i oddano do użytkowania w okresie dwóch lat. Prestiżową statuetkę można zdobyć w ramach trzech kategorii: architektura użyteczności publicznej, architektura mieszkaniowa, przestrzeń publiczna.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.