?? ???????? ? ??????? ??? ??? ???????????? ???????? ?????????

?????? ?????? ??????????? ?? ?????:

http://www.krakow.pl/odwiedz_krakow/1411,artykul,hotele.html

?????? ??????? ?????? ?? ??????:

·         AGH - ??????? ??????? ALFA

·         AGH - ??????? ???????? STOKTORKA

·         AGH - ??????? ???????? STRASZNY DWÓR

·         AGH - ??????? ???????? ZAŚCIANEK

·         ??????  CRACOVIA

·         ??????  FROTUNA

·         ??????  FORTUNA BIS

·         ??????  IBIS KRAKÓW CENTRUM

·         ??????  CRACOVIA

·         Ostoya Palace ?????? ??????

·         Żaczek