Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zrealizował projekt pn. „Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 15.05.2017 r.

Projekt obejmował prace w zakresie termomodernizacji obiektów KS Korona na łączną kwotę 4.456.172,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 970.964,16 zł. Zespół budynków KS Korona powstał w latach 1956-1960 i choć był poddawany pewnym modyfikacjom i usprawnieniom, to główne elementy budynków oraz parametry techniczne zostały niezmienione. Dlatego tak istotne jest wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych, które umożliwią wprowadzenie współczesnych standardów energetycznych oraz znacząco poprawią komfort i efektywność użytkowania tych obiektów.

W ramach projektu wyznaczono do termomodernizacji trzy z czterech części kompleksu tj.: budynek administracyjny, łącznik (przewiązka) oraz budynek basenu. Projekt wykonano do dnia 30.03.2018 r., a rozliczenia finansowe zostały zakończone 04.12.2018 r.