Strona główna > Suplement - opis obiektów sportowych w Krakowie

Suplement - opis obiektów sportowych w Krakowie

Elektroniczną wersję wydawnictwa na temat krakowskich obiektów sportowych można znaleźć TUTAJ.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Copyright © Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie