Spotkanie dyrektora ZIS z nowym prezesem Wisły Kraków

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Krzysztof Kowal spotkał się w środę, 23 stycznia 2019 roku z przedstawicielami nowego kierownictwa Wisły Kraków SA – Prezesem Zarządu Rafałem Wisłockim i Pełnomocnikiem Zarządu ds. Restrukturyzacji Piotrem Obidzińskim.

Podczas rozmowy w siedzibie ZIS poruszone zostały sprawy współpracy Miasta i Klubu, szczególnie te dotyczące korzystania przez Wisłę Kraków SA i jej piłkarzy ze Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana.

W trakcie spotkania, które przebiegało w konstruktywnej atmosferze, wymieniono uwagi na temat funkcjonowania Klubu po ostatnich zmianach personalnych w jego kierownictwie. Określono zasady wzajemnych relacji.

Rozmowy będą kontynuowane.