Regulamin

Regulamin Królewskiej Triady Biegowej 2017

§ 1

1. Organizatorem Królewskiej Triady Biegowej 2017 jest Zarząd Infrastruktury Sportowej  w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji Królewskiej Triady Biegowej 2017 
i określa prawa oraz obowiązki jej uczestników.

§ 2 – Warunki uczestnictwa w Królewskiej Triadzie Biegowej 2017

1. Aby uzyskać tytuł zdobywcy Królewskiej Triady Biegowej 2017 uczestnik winien ukończyć trzy biegi organizowane przez Organizatora, to jest:

  1. 16. PZU Cracovia Maraton, który odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2017 r.,
  2. 11. PZU Bieg Trzech Kopców, który odbędzie się w dniu 1 października 2017 r.,
  3. 4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski, który odbędzie się w dniu 15 października 2017 r.

2. Biegacze, chcący uzyskać tytuł zdobywcy Królewskiej Triady Biegowej 2017 winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa w każdym biegu, wskazanym w ust. 1 oraz uiścić wymagane regulaminami opłaty startowe.

3. Zgłoszenia do biegów prowadzone będą na stronie Organizatora – do każdego biegu osobno na stronie http://zapisy.zis.krakow.pl/, w tym:

  1. Zapisy do 16. PZU Cracovia Maraton dostępne są pod linkiem: http://zapisy.zis.krakow.pl/event/15
  2. Zapisy do 11. PZU Biegu Trzech Kopców zostaną uruchomione do 30 czerwca 2017 r.
  3. Zapisy do 4. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego dostępne są pod linkiem: https://zapisy.zis.krakow.pl/event/22

Wysokość opłat startowych za poszczególne biegi zawierają regulaminy każdego biegu. 

§3 – Weryfikacja

Organizator przeprowadzi weryfikację Królewskiej Triady Biegowej 2017 na podstawie zestawienia wyników imprez biegowych wchodzących w skład Królewskiej Triady Biegowej 2017. Lista zdobywców będzie umieszczona na stronie internetowej: http://wyniki.datasport.pl/generalki/krolewskatriada/

§ 4 – Nagrody

1. Biegacze, którzy spełnią warunki uczestnictwa wskazane w § 2 otrzymają statuetkę i dyplom.

2. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru statuetek zostaną podane na stronie internetowej Królewskiej Triady Biegowej przed ostatnią imprezą wchodzącą w skład Królewskiej Triady Biegowej 2017 – czyli 4. PZU Cracovia Półmaratonem Królewskim.

3. Statuetki będzie można odbierać w siedzibie Organizatora do 31 marca 2018 r. 

4. Organizator dopuszcza możliwość odbioru statuetki w imieniu innej osoby, po dostarczeniu i okazaniu pisemnego oświadczenia i upoważnienia (plik do pobrania w załączeniu).

§ 5 – Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować na stronie internetowej Królewskiej Triady Biegowej.

2. W kwestiach nieustalonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Aktualizacja: 16.10.2017