Strona główna > Regulamin

Regulamin

Regulamin Królewskiej Triady Biegowej 2017

§ 1

1. Organizatorem Królewskiej Triady Biegowej 2017 jest Zarząd Infrastruktury Sportowej  w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji Królewskiej Triady Biegowej 2017 
i określa prawa oraz obowiązki jej uczestników.

§ 2 – Warunki uczestnictwa w Królewskiej Triadzie Biegowej 2017

1. Aby uzyskać tytuł zdobywcy Królewskiej Triady Biegowej 2017 uczestnik winien ukończyć trzy biegi organizowane przez Organizatora, to jest:

  1. 16. PZU Cracovia Maraton, który odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2017 r.,
  2. 11. PZU Bieg Trzech Kopców, który odbędzie się w dniu 1 października 2017 r.,
  3. 4. PZU Cracovia Półmaraton Królewski, który odbędzie się w dniu 15 października 2017 r.

2. Biegacze, chcący uzyskać tytuł zdobywcy Królewskiej Triady Biegowej 2017 winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa w każdym biegu, wskazanym w ust. 1 oraz uiścić wymagane regulaminami opłaty startowe.

3. Zgłoszenia do biegów prowadzone będą na stronie Organizatora – do każdego biegu osobno na stronie http://zapisy.zis.krakow.pl/, w tym:

  1. Zapisy do 16. PZU Cracovia Maraton dostępne są pod linkiem:  http://zapisy.zis.krakow.pl/event/15
  2. Zapisy do 11. PZU Biegu Trzech Kopców zostaną uruchomione do 30 czerwca 2017 r.
  3. Zapisy do 4. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego zostaną uruchomione do 30 kwietnia 2017 r.

Wysokość opłat startowych za poszczególne biegi zawierają regulaminy każdego biegu. 

§3 – Weryfikacja

Organizator przeprowadzi weryfikację Królewskiej Triady Biegowej 2017 na podstawie zestawienia wyników imprez biegowych wchodzących w skład Królewskiej Triady Biegowej 2017. Lista zdobywców będzie umieszczona na stronie internetowej Królewskiej Triady Biegowej.

§ 4 – Nagrody

1. Biegacze, którzy spełnią warunki uczestnictwa wskazane w § 2 otrzymają statuetkę i dyplom.

2. Szczegółowe informacje dotyczące odbioru statuetek zostaną podane na stronie internetowej Królewskiej Triady Biegowej przed ostatnią imprezą wchodzącą w skład Królewskiej Triady Biegowej 2017 – czyli 4. PZU Cracovia Półmaratonem Królewskim.

3. Statuetki będzie można odbierać w siedzibie Organizatora do 31 marca 2018 r. 

4. Organizator dopuszcza możliwość odbioru statuetki w imieniu innej osoby, po dostarczeniu i okazaniu pisemnego oświadczenia i upoważnienia (plik do pobrania w załączeniu).

§ 5 – Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować na stronie internetowej Królewskiej Triady Biegowej.

2. W kwestiach nieustalonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Aktualizacja: 20.12.2016

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.

Copyright © Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie