Regulamin Królewskiej Triady Biegowej 2018

§ 1

1. Organizatorem Królewskiej Triady Biegowej 2018 jest Zarząd Infrastruktury Sportowej  w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji Królewskiej Triady Biegowej 2018 i określa prawa oraz obowiązki jej uczestników.

§ 2 – Warunki uczestnictwa w Królewskiej Triadzie Biegowej 2018

1. Aby uzyskać tytuł zdobywcy Królewskiej Triady Biegowej 2018 uczestnik winien ukończyć trzy biegi organizowane przez Organizatora, to jest:

  1. 17. PZU Cracovia Maraton, który odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2018 r.,
  2. 12. PZU Bieg Trzech Kopców, który odbędzie się w dniu 30 września 2018 r.,
  3. 5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski, który odbędzie się w dniu 14 października 2018 r.

2. Biegacze, chcący uzyskać tytuł zdobywcy Królewskiej Triady Biegowej 2018 winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa w każdym biegu, wskazanym w ust. 1 oraz uiścić wymagane regulaminami opłaty startowe.

3. Zgłoszenia do biegów prowadzone będą na stronie Organizatora, do każdego biegu osobno na stronie http://zapisy.zis.krakow.pl/, w tym:

  1. Zapisy do 17. PZU Cracovia Maraton dostępne są pod linkiem: http://zapisy.zis.krakow.pl/event/23
  2. Zapisy do 12. PZU Biegu Trzech Kopców dostępne są pod linkiem: https://zapisy.zis.krakow.pl/event/37 
  3. Zapisy do 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego dostępne są pod linkiem: https://zapisy.zis.krakow.pl/event/36

Wysokość opłat startowych za poszczególne biegi zawierają regulaminy każdego biegu. 

§3 – Weryfikacja i nagrody

1. Organizator przeprowadzi weryfikację Królewskiej Triady Biegowej 2018 na podstawie zestawienia wyników imprez biegowych wchodzących w skład Królewskiej Triady Biegowej 2018.

2. Lista zdobywców będzie umieszczona na stronie internetowej wydarzenia.

3. Zawodnik, który ukończy biegi wchodzące w skład Królewskiej Triady Biegowej 2018, na mecie każdej z imprez otrzyma medal. Medale za ukończenie wszystkich trzech imprez, po połączeniu w całość, stanowić będą trofeum Królewskiej Triady Biegowej 2018.

4. Zawodnik, który ukończy Królewską Triadę Biegową 2018 otrzyma podstawkę pod medale, która pozwoli wyeksponować wszystkie trzy medale Królewskiej Triady Biegowej 2018. Ekspozytory będzie można odbierać:

a. Osobiście – po zakończeniu 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego, na terenie TAURON Areny Kraków, w dniu 14 października 2018 r., w godzinach 15:00-17:00

b. Osobiście – w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10, w terminie od 22 października 2018 roku do 28 lutego 2019 roku.

c. W siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie będzie również możliwość odbioru ekspozytora w imieniu innej osoby, po uprzednim podpisaniu przedłożonego oświadczenia.

5. Dyplom Królewskiej Triady Biegowej 2018 będzie można pobrać i wydrukować ze strony internetowej wydarzenia.

§ 4 – Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować na stronie internetowej Królewskiej Triady Biegowej.

2. W kwestiach nieustalonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Aktualizacja: 13.10.2018