Regulamin

§ 1

1. Organizatorem Królewskiej Triady Biegowej 2016 jest Zarząd Infrastruktury Sportowej  w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji Królewskiej Triady Biegowej 2016 i określa prawa oraz obowiązki jej uczestników.

§ 2 – Warunki uczestnictwa w Królewskiej Triadzie Biegowej 2016

1. Aby uzyskać tytuł zdobywcy Królewskiej Triady Biegowej 2016 uczestnik winien ukończyć trzy biegi organizowane przez Organizatora, to jest:

  1. 15. PZU Cracovia Maraton, który odbędzie się w dniu 15 maja 2016 r.,
  2. 10. PZU Bieg Trzech Kopców, który odbędzie się w dniu 2 października 2016 r.,
  3. 3. PZU Cracovia Półmaraton Królewski, który odbędzie się w dniu 16 października 2016 r.

2. Biegacze, chcący uzyskać tytuł zdobywcy Królewskiej Triady Biegowej 2016 winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa w każdym biegu, wskazanym w ust. 1 oraz uiścić wymagane regulaminami opłaty startowe.

3. Zgłoszenia do biegów prowadzone będą na stronie Organizatora na każdy bieg osobno na stronie http://zapisy.zis.krakow.pl/, w tym:

  1. Zapisy do 15. PZU Cracovia Maraton dostępne są pod linkiem: http://zapisy.zis.krakow.pl/event/4
  2. Zapisy na 10. PZU Bieg Trzech Kopców zostaną uruchomione do 30 czerwca 2016 r.
  3. Zapisy na 3. PZU Cracovia Półmaraton Królewski zostaną uruchomione do 15 maja 2016 r.

Wysokość opłat startowych za poszczególne biegi zawierają regulaminy każdego biegu. 

§3 – Weryfikacja

Organizator przeprowadzi weryfikację Królewskiej Triady Biegowej 2016 na podstawie zestawienia wyników imprez biegowych wchodzących w skład Królewskiej Triady Biegowej 2016. Lista zdobywców będzie umieszczona na stronie internetowej: http://wyniki.datasport.pl/results1993/wyniki/03_TRIADA.pdf

§ 4 – Nagrody

1. Biegacze, którzy spełnią warunki uczestnictwa wskazane w § 2 otrzymają statuetkę.

2. Statuetki będzie można odbierać w siedzibie Organizatora – w godzinach urzędowania (7.30-15.30, od poniedziałku do piątku), po wcześniejszym potwierdzeniu przybycia pod numerem tel. (12) 616 63 08 lub wysłaniu e-maila na adres triada@zis.krakow.pl.

3. Statuetki będzie można odbierać w siedzibie Organizatora do 31 marca 2017 r. 

4. Organizator dopuszcza możliwość odbioru statuetki w imieniu innej osoby, po dostarczeniu i okazaniu pisemnego oświadczenia i upoważnienia (plik do pobrania w załączeniu).