20.09.2017

Budowa Boisk Sportowych przy SP - 138

AK

Budowa boisk sportowych z piłkochwytami i ogrodzeniem wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

09.07.2017

Budowa bieżni przy SP 50 - ul. Katowicka

AK

21.06.2017

Remont Obiektów KS KORONA

AK

Przedmiotem inwestycji w etapie I jest wykonanie remontu elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, izolacji ścian fundamentowych i tarasów, remontu dachów budynków sportowych Klubu Sportowego Korona w Krakowie. Etap II obejmuje termomodernizację budynku hali basenowej.

30.05.2017

Budowa Boiska ze sztuczną trawą przy ul. Ptaszyckiego

AK

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska sportowego z piłkochwytami, ogrodzeniem i masztami oświetleniowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (drenaż boiska + kanalizacja deszczowa, maszty i oświetlenie parkowe z zasilaniem - rozbudową wewnętrznej instalacji…

17.11.2016

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KSKIS W TONIACH

AK

Termomodernizacja budynku Katolickiego Stowarzyszenia Kultury i Sportu w Krakowie - Toniach, ul. Łokietka 267.

06.04.2016

REMONT DAWNEJ STRZELNICY GARNIZONOWEJ PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 220 - Etap III

AK

Kolejny etap remontu zabytkowej Strzelnicy Garnizonowej polegający na odtworzeniu jej historycznego wyglądu i wprowadzeniu nowych funkcji użytkowych.

23.02.2016

Hala Sportowa przy ul. Grochowskiej

Adam Kociołek

Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowym i przebudowa wewnętrznego układu drogowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, ul. Grochowska 20.

18.02.2016

Hala Sportowa przy ul. Skarbińskiego 5

Adam Kociołek

Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno – szatniowym oraz trybunami, z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu tj. komunikacja wewnętrzna na działce, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych) oraz budowa zjazdu na działkę z ul Bydgoskiej.

10.02.2016

Rozbudowa MDK DH, ul. Reymonta 18

Adam Kociołek

Inwestycja polegająca na rozbudowie istniejącego budynku Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym i klatką schodową.

20.07.2015

Budowa boisk sportowych, bieżni i skoczni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 61, ul. Popławskiego 17.

Budowa boisk sportowych, bieżni i skoczni do skoku w dal, z wyposażeniem sportowym wraz z układem komunikacji pieszej – chodniki i schody terenowe, rozbudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.