Wyniki

23.07.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.131.2019.RZA

ZIS

Dotyczy: Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w zakresie bieżni, budowy placu do nauki jazdy na rowerze oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 w Krakowie przy ul. Strąkowej 3a.

19.07.2019

Wybór oferty NZ.273.137.2019.AMA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa koszulek technicznych biegowych wraz z nadrukiem fullprint wykonanym w technologii sublimacji, na potrzeby imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

10.07.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.113.2019.RZA

ZIS

Dotyczy: Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - boisko przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, ul. Ułanów 9 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię syntetyczną wraz z elementami towarzyszącymi.…

09.07.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.114.2019.AMA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja boiska na terenach sportowo-rekreacyjnych - boisko na os. Centrum D w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Wymiana nawierzchni bitumicznych na nawierzchnie poliuretanowe wraz z elementami towarzyszącymi.

08.07.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i uniewaznieniu postępowania NZ.273.95.2019.RZA

ZIS

Dostawa kontenerów na obiekty sportowe zlokalizowane w Krakowie. Część 1: Dostawa kontenerów na KS Armatura. Część 2: Dostawa kontenerów dla Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków. Część 3: Dostawa kontenera dla KS Płomień Kostrze. Część 4: Dostawa kontenera dla KS Rybitwy.…

02.07.2019

Informacja o wyborze oferty: NZ.273.92.2019.AMA

ZIS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa obiektów Klubu Sportowego Korona przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie - Etap III A, wykonanie izolacji fundamentów i dachu na obiekcie hali sportowej.

26.06.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.91.2019.RZA

ZIS

Modernizacja obiektów sportowych KS Clepardia – przebudowa budynku klubowego.

07.06.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.96.2019.AMA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Modernizacja Stadionu Miejskiego im. H. Reymana w Krakowie w zakresie dostawy i montażu nagłośnienia trybuny południowej.

07.06.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.93.2019.AMA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa kompleksu sportowego boisk przy ZSO Nr 5 ul. Mackiewicza w Krakowie, 15 Etap II - w ramach Programu Rewitalizacji Boisk Przyszkolnych

14.05.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.73.2019.RZA

ZIS

Dotyczy: Budowa sztucznego oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 27 – ul. Podedworze 16 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj.