Wyniki

14.05.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.73.2019.RZA

ZIS

Dotyczy: Budowa sztucznego oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 27 – ul. Podedworze 16 w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj.

13.05.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: NZ.273.87.2019.AMA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na os. Na Kozłówce w Krakowie - budowa drogi dojazdowej do DCSiR Na Kozłówce

30.04.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.75.2019.AMA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Przebudowa obiektów Klubu Sportowego Korona - modernizacja hali basenowej w zakresie instalacji osuszającej.

09.04.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej NZ.273.65.2019.RZA

ZIS

Dotyczy: Budowa kompleksu sportowego boisk przy ZSO Nr 12, ul. Telimeny 9 w Krakowie w ramach programu rewitalizacji boisk przyszkolnych - etap II.

02.04.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej NZ.273.51.2019.RZA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie - etap II rewitalizacji obiektów sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 (SP 157 i PS 42) - ul. Rydygiera 20 w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj.

28.03.2019

Informacja o wyborze oferty NZ.273.46.2019.AMA

ZIS

Rewitalizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 162 przy ul. Stojałowskiego w Krakowie.

22.03.2019

Informacja o wyborze oferty NZ.273.50.2019.AMA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Montaż i demontaż nośników reklamowych podczas imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

08.03.2019

Informacja o wyborze oferty dNZ.273.27.2019.AMA

ZIS

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Dostawa koszulek bawełnianych wraz z nadrukiem na potrzeby imprez sportowych organizowanych w 2019 roku.

08.03.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty NZ.273.30.2019.RZA

Dotyczy: Wynajem namiotów na potrzeby organizacji imprez biegowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

07.03.2019

Informacja o wyborze oferty NZ.273.37.2019.RZA

ZIS

Opracowanie projektów oraz wykonanie czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie