Wyniki

19.05.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.68.2020.AMA

ZIS

Rozbiórka krytej trybuny na terenie stadionu lekkoatletycznego WKS WAWEL przy ul. Podchorążych 3 w Krakowie.

06.05.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: NZ.273.16.2020.RZA

ZIS

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS Nr 1 – ul. Ułanów 3 w Krakowie.

04.05.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.36.2020.AMA

ZIS

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 74 ul. Branicka 26 w Krakowie wraz z instalacjami, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

30.04.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.63.2020.AMA

ZIS

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolono-Przedszkolnego nr 5, os. Oświecenia 30 w Krakowie – w trybie zaprojektuj i wykonaj. Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej na nawierzchni poliuretanowej wraz z elementami towarzyszącymi – w ramach zadań…

29.04.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: NZ.273.59.2020.AMA

ZIS

Opracowanie dokumentacji projektowej pełnobranżowej dla budowy Całorocznego Centrum Sportów Zimowych wraz z zespołem basenów w rejonie ul. Lipskiej Myśliwskiej w Krakowie.

27.04.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: NZ.273.15.2020.AMAA

ZIS

Przebudowa obiektów sportowych WKS Wawel przy ul. Podchorążych 3 w zakresie pomieszczeń strzelnicy w hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

24.04.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: NZ.273.52.2020.RZA

ZIS

Modernizacja obiektów KS Zwierzyniecki - przebudowa budynków klubu.

14.04.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania. Sprawa numer: NZ.273.47.2020.RZA

ZIS

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kolistej w Krakowie.

07.04.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: NZ.273.48.2020.RZA

ZIS

Przeprowadzenie kampanii i usług reklamowych w związku z promocją imprez sportowych organizowanych przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

01.04.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Sprawa numer: NZ.273.29.2020.AMA

ZIS

Modernizacja boisk przy ul. Weissa w Krakowie.