Ogłoszenia

26.05.2020

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.104.2020.AMA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Dobczycka w Krakowie.

25.05.2020

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.101.2020.AMA

ZIS

Rozbiórka krytej trybuny na terenie stadionu lekkoatletycznego WKS WAWEL przy ul. Podchorążych 3 w Krakowie.

25.05.2020

Komunikat w sprawie otwarcia ofert NZ.273.83.2020.AMA.

ZIS

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie udostępni transmisję on-line z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę obiektów…

22.05.2020

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.99.2020.RZA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. SP Nr 106 – ul. Litewska 34 w Krakowie.

22.05.2020

Komunikat w sprawie otwarcia ofert NZ.273.80.2020.AMA

ZIS

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie udostępni transmisję on-line z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację boiska…

22.05.2020

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.98.2020.AMA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. Szkoła Podstawowa Nr 25 ul. Komandosów 29 w Krakowie.

21.05.2020

Komunikat w sprawie otwarcia ofert NZ.273.77.2020.RZA

ZIS

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie udostępni transmisję on-line z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Program rewitalizacji…

19.05.2020

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer NZ.273.88.2020.RZA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie, w trybie zaprojektuj i wykonaj. SOS-W pn Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych – ul. Spadochroniarzy 1 w Krakowie.

19.05.2020

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.89.2020.AMA

ZIS

Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie , w trybie zaprojektuj i wykonaj. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy dla Niesłyszących ,ul. Grochowa 19 w Krakowie.

11.05.2020

Przetarg nieograniczony. Sprawa numer: NZ.273.83.2020.AMA

ZIS

Przebudowa obiektów sportowych TS Tramwaj przy ul. Praskiej 61 a w Krakowie - budowa hali namiotowej łukowej wraz z modernizacją boiska.