Krakowski Tramwaj Wodny: zaproszenie do składania ofert

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zaprasza do składania ofert na uruchomienie i sprawowanie funkcji operatora Krakowskiego Tramwaju Wodnego na rzece Wiśle przez trzy lata, począwszy od sezonu 2016.

 

 

 

 

Celem projektu jest rozszerzenie wachlarza atrakcji turystycznych Gminy Miejskiej Kraków o możliwość podziwiania panoramy i zabytków miasta od strony rzeki Wisły.

Zarząd Infrastruktury Sportowej  w Krakowie nie przewiduje dofinansowania projektu.  

Przewoźnik-operator będzie miał prawo nieodpłatnego korzystania z przystanków Krakowskiego Tramwaju Wodnego, zlokalizowanych w następujących miejscach:

 • Stopień Wodny Dąbie
 • Galeria Kazimierz
 • Most Kotlarski
 • Most Piłsudskiego
 • Paulińska
 • Most Grunwaldzki
 • Most Dębnicki
 • Dom Papieski
 • Flisacka (Kopiec Kościuszki)
 • KKW 1929
 • Tor Kajakowy Kolna
 • Tyniec Klasztor
   

Ocenie podlegać będą oferty uwzględniające następujące elementy:

1.  Operator winien zapewnić przejazdy tramwajem wodnym pomiędzy przystankami zgodnie z zaproponowanym harmonogramem w sezonie od 01.05. do 30.09;

2.  Holowanie (rozstawienie) przystanków przed sezonem oraz zwiezienie ich i zabezpieczenie przez zimę;

3.  Utrzymanie czystości na przystankach.

Dodatkowo;

4. Ceny biletów;

5. Holowanie podczas powodzi;

6. Ewentualne  atrakcje na trasie.

Wartość ocen:

Punkty 1-3 - 70%

Punkty 4-6 - 30%
 

Etapy wyłonienia Operatora:

Etap I: Oferty należy składać do dnia  29.01. 2016 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. W. Sławka 10 - Dziennik Podawczy

Etap II: Zamawiający zaprosi wszystkich składających oferty Operatorów do negocjacji propozycji złożonych w ofertach.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie nie przewiduje dofinansowania projektu

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Informacji udziela: Andrzej Mazur – kierownik Działu Zarządzania i Utrzymania Obiektów Sportowych, tel. 12 616 63 20.