Korona Polskich Półmaratonów

REGULAMIN OTRZYMANIA MEDALU

KORONY POLSKICH PÓŁMARATONÓW 2017

Organizatorem Korony Polskich Półmaratonów „KPP” jest Polskie Stowarzyszenie Biegów.

Współpraca: Wojskowy Klub Biegacza „META” Lubliniec.

Niniejszy regulamin dotyczy uczestnictwa w następujących biegach:

Lp.

Data

Nazwa biegu

Miejscowość

Link

 

1

19.03

2017

Gdynia

Półmaraton

Gdynia

http://www.pzugdyniapolmaraton.pl

2

26.03

2017

Półmaraton

Warszawski

Warszawa

http://www.pzupolmaratonwarszawski.com

 

3

26.03

2017

Poznao

Półmaraton

Poznań

http://www.halfmarathon.poznan.pl

 

4

14.05

2017

Białystok

Półmaraton

Białystok

http://www.bialystokpolmaraton.pl

 

5

11.06

2017

Półmaraton  Słowaka

Grodzisk Wlkp.

http://www.polmaratongrodzisk.pl

 

6

17.06

2017

Nocny

Półmaraton 

Wrocław

http://www.wroclawmaraton.pl

 

7

20.08

2017

Półmaraton  Wałbrzych

Wałbrzych

http://polmaraton.walbrzych.pl

 

8

03.09

2017

Półmaraton

Philipsa

Piła

http://www.pila.halfmarathon.pl

 

9

17.09

2017

Bieg Lechitów

Gniezno

http://www.bieglechitow.pl

 

10

15.10

2017

4. PZU Cracovia

Półmaraton

 Królewski

Kraków

http://www.pzucracoviapolmaraton.pl

 

 

1. Warunki otrzymania medalu Korony Polskich Półmaratonów:

 • Ukooczenie minimum pięciu (5) półmaratonów z wyżej wymienionych dziesięciu (10)  w ciągu roku kalendarzowego, przy czym wśród ukooczonych półmaratonów muszą znajdowad się:
  1. co najmniej jeden (1) z czterech półmaratonów: Warszawa, Poznao, Wrocław, Kraków;
  2. co najmniej jeden (1) z trzech półmaratonów: Białystok, Grodzisk Wlkp., Piła;
  3. co najmniej jeden (1) z trzech półmaratonów: Gdynia, Wałbrzych, Gniezno;
 • Przesłanie wniosku o przyznanie medalu Korony Polskich Półmaratonów pocztą

elektroniczną:      e-mail:    lancman@wkbmeta.pl         lub          listownie na adres:      

Wojskowy Klub Biegacza Meta ul. Sobieskiego 35, 42-700 Lubliniec z dopiskiem „KPP”.

Proszę nie przysyład potwierdzeo wykonania przelewu, o ile nie poprosi o to organizator.

 • Uiszczenie opłaty na konto WKB Meta Lubliniec w kwocie:
  • 30 zł gdy medal ma byd przesłany na adres na terytorium RP,
  • 50 zł gdy medal ma byd wysłany na adres poza terytorium RP   

BGŻ BNP Paribas o/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

(w opisie przelewu proszę podad – KPP 2017 nazwisko imię i rok urodzenia zdobywcy korony)

 1. Termin nadsyłania wniosków upływa 31 grudnia roku zdobycia „korony”.
 2. Każdy nadesłany i opłacony wniosek będzie rozpatrzony w ciągu dwóch tygodni od chwili opłacenia, a pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie skutkowało umieszczeniem wnioskodawcy na liście zdobywców Korony Polskich Półmaratonów 2017 (KPP 2017).
 3. Lista zweryfikowanych zdobywców „ KPP 2017” będzie dostępna na stronie internetowej  Polskiego Stowarzyszenia Biegów  www.psb-biegi.com.pl/korona  
 4. Organizator nie odpowiada za zagubienie wniosku przez pocztę.
 5. Pamiątkowy medal zostanie wysłany pocztą listem poleconym na adres podany we wniosku       do 25 lutego roku następnego po zdobyciu „KPP”.
 6. W kolejnym roku lista półmaratonów zaliczanych do „KPP” może ulec zmianie.
 7. Kontakt w sprawie Korony Polskich Półmaratonów kpp@psb-biegi.com.pl lub lancman@wkbmeta.pl  Tel. 261 101 106
 8. Trasy półmaratonów zaliczanych do „KPP” muszą posiadad atest PZLA.
 9. W przypadku reklamacji sprawy będą rozstrzygane przez Zarząd PSB 

Pełny regulamin i wniosek "KPP" jest na stronie internetowej PSB: www.psb-biegi.com.pl