Konkurs „Kraków bez barier” – zgłoszenia do 24 lutego

Do 24 lutego 2020 roku przyjmowane są zgłoszenia do konkursu „Kraków bez barier” 2019, organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa – Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.

Konkurs „Kraków bez barier” promuje najlepsze rozwiązania architektoniczne, innowacyjne technologie i dobre praktyki skoncentrowane na poprawie jakości życia osób z niepełnosprawnościami; wyróżnia osobowości, które pomimo ograniczeń realizują swoje pasje i promują nasze miasto. Inicjatywa pozwala też propagować działania firm i instytucji włączających się w działalność na rzecz rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi.

To już trzynasta edycja konkursu, który od ubiegłego roku funkcjonuje w rozszerzonej formule. Konkursowymi nagrodami i wyróżnieniami uhonorowane zostaną nie tylko firmy architektoniczne, które przystosowują obiekty i przestrzeń publiczną do potrzeb niepełnosprawnych, ale też twórcy innowacyjnych projektów badawczych i organizatorzy wydarzeń społecznych promujących Kraków jako miasto przyjazne osobom z różnymi niepełnosprawnościami.

Wybrana zostanie także firma, która najpełniej wspiera krakowską kartę rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Dodatkowo wyłoniona zostanie „osobowość roku”. Statuetka Herkulesa trafi do osoby promującej Kraków w Polsce i na świecie, szczególnie zaangażowanej w rozwiązywanie trudności osób z niepełnosprawnościami. Z kolei statuetka Hermesa trafi do firmy, instytucji lub organizacji, która wspiera rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.

Zgłoszenia do konkursu „Kraków bez barier” 2019 są przyjmowane w pięciu kategoriach:

 • budownictwo dostępne, w subkategoriach:
  • obiekty użyteczności publicznej,
  • przestrzeń publiczna,
  • obiekty i przestrzenie zabytkowe;
 • innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze;
 • projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z  niepełnosprawnościami;
 • osobowość roku;
 • najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

Kandydatów do udziału w konkursie mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy naszego miasta, a także instytucje, firmy, uczelnie, stowarzyszenia i zespoły badawcze.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym zasady zgłaszania i tryb przyznawania nagród są zawarte w załączonym regulaminie konkursu „Kraków bez barier” 2019.

Zwycięzców wybierze jury konkursowe, powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa. W zależności od kategorii, laureaci konkursu „Kraków bez barier” otrzymują okolicznościowe statuetki oraz możliwość posługiwania się konkursowymi tytułami, podkreślającymi ich społeczne zaangażowanie.

Przypomnijmy, że do udziału w ubiegłorocznej, XII edycji konkursu zostało zgłoszonych 39 nominacji. Jury konkursowe wybrało ośmiu laureatów i przyznało cztery wyróżnienia. Ustanowiona została jedna nagroda specjalna. Dodatkowo spośród partnerów karty Kraków dla Rodziny „N” jury konkursu wybrało najlepszą firmę wspierającą ten program oraz jedną firmę uhonorowało wyróżnieniem. 

W XII edycji konkursu „Kraków bez barier” Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie otrzymał nagrodę specjalną za zrealizowanie inwestycji Kärcher Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych.