Komunikat w sprawie otwarcia ofert NZ.273.80.2020.AMA

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego, zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie udostępni transmisję on-line z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolono-Przedszkolnego nr 5, os. Oświecenia 30 w Krakowie – w trybie zaprojektuj i wykonaj. Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej na nawierzchni poliuretanowej wraz z elementami towarzyszącymi – w ramach zadań z Budżetu Obywatelskiego edycja 2019. Numer sprawy: NZ.273.80.2020.AMA.

Transmisja dostępna będzie w dniu 25.05.2020 r. od. godz. 11:00 na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.zis.krakow.pl, pod ogłoszeniem o zamówieniu.

http://www.zis.krakow.pl/przetarg-nieograniczony-sprawa-numer-nz273802020ama?category=68&hl=pl