III etap „odmrażania” polskiego sportu

18 maja wszedł w życie III etap zmniejszania restrykcji wprowadzonych przez Rząd RP w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Nowe wytyczne zakładają otwarcie – przy utrzymaniu odpowiednich limitów osób – sal i hal sportowych. Z infrastruktury o charakterze otwartym może natomiast korzystać jednocześnie więcej osób niż dotychczas.

Od 18 maja wprowadzono możliwość udostępniania sal i hal sportowych. Limity osób, które mogą korzystać jednocześnie z danego obiektu, są uzależnione od ich powierzchni.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w salach i halach sportowych, należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa:
•          weryfikacja uczestników, (zgłoszenie do operatora osób wchodzących na teren obiektu),
•          brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
•          dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
•          korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po użyciu,
•          obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.

Od 18 maja zostały także zwiększone limity osób korzystających jednocześnie z infrastruktury o charakterze otwartym.

Przebywając na obiektach o charakterze otwartym, należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa:
•    zachowanie dystansu społecznego, obowiązek zasłaniania ust i nosa (natomiast np. w trakcie gry na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
•    ograniczona liczba osób,
•    weryfikacja uczestników (zgłoszenie do operatora osób wchodzących na teren obiektu),
•    brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
•    dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
•    obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
•    korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.