BUDOWA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 40 UL. PSZCZELNA 13

W ramach inwestycji przewiduje się budowę budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem oraz wewnętrznymi instalacjami, przebudowę fragmentu budynku, budowę infrastruktury technicznej w tym kanalizacji deszczowej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, oraz sieci elektroenergetycznej, przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej, budowę zjazdu i drogi pożarowej oraz rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem.

Projektowana powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia zabudowy sali sportowej                                            1262,10 m2

Powierzchnia zabudowy łącznika                                                         46,70 m2

Powierzchnia istniejącego łącznika do przebudowy                              21,50 m2

Powierzchnia projektowanego śmietnika                                                9,90 m2

Powierzchnia zabudowy razem:                                                          1318,70 m2

Powierzchnia zabudowy projektowana i do przebudowy razem:        1340,20 m2

Powierzchnia całkowita razem:                                                            2949,00 m2

 

Projekt - Pracowania Architektury - Joanna i Marcin Kołodziej

Przewidywany koszt inwestycji ok. -  12 856 621 zł.      

Termin rozpoczęcia realizacji -   11.06.2018 r.     

Przewidywany termin zakończenia -  31.08.2019 r.

Generalny Wykonawca - PBP ŁĘGPRZEM - Kraków

Kierownik Budowy -  mgr inż. Karolina Druzgała

Inspektor Nadzoru Inwstorskiego - mgr inż. Czesław Gębala

Inspektor branży elektrycznej - inż. Włodzimierz Dzięgiel

Inspektor branży sanitarnej - mgr inż. Grzegorz Starowicz