Budowa Sali Gimnasycznej przy SP 25

Inwestycja zakłada budowę sali gimnastycznej wraz zapleczem i łącznikiem do budynku gimnazjum, z niewielkimi zmianami w istniejącym budynku, zmiany w układzie komunikacji na terenie działki – budowę drogi pożarowej oraz pieszej, zmianę trasy przyłącza wody, przebudowę sieci CO MPEC, sieci teletechnicznej i energetycznej oraz przebudowę i rozbudową kanalizacji ogólnospławnej i budowę kanalizacji deszczowej.

Dane techniczne inwestycji:

– budynek użyteczności publicznej  - obiekt sportowy z podstawowym przeznaczeniem dla szkoły samorządowej;

Technologia wykonawstwa zasadniczych elementów: - fundamenty żelbetowe, ściany fundamentowe i piwniczne betonowe monolityczne, konstrukcja słupów żelbetowa, ściany i słupy zwieńczone wieńcem żelbetowym,  - ściany parteru – pustaki ceramiczne wraz z słupami żelbetowymi, z ociepleniem wełną mineralną gr. 20,0cm i 25,0cm w systemie lekkim mokrym; - stropy – żelbetowe monolityczne; - okna i drzwi zewnętrzne – ślusarka aluminiowa;  - wentylacja – mechaniczna z odzyskiem ciepła; - konstrukcja dachu sali gimnastycznej – dźwigary z drewna klejonego o zmiennym przekroju, stężone płatwiami,  - konstrukcja stropodachu nad łącznikiem i zapleczem przy sali – strop żelbetowy monolityczny, warstwa spadkowa -  tradycyjna konstrukcja drewniana ciesielska, ocieplenie dachu  wełna mineralna, pokrycie dachu membrana dachowa EPDM

 powierzchnia zabudowy: - powierzchnia zabudowy budynku                                                        966,00m²

 powierzchnia zabudowy schodów zewnętrznych i pochylni                                                             11,10m²

powierzchnia całkowita:  

powierzchnia całkowita przyziemia:                                                                                                  966,00m²

powierzchnia całkowita parteru:                                                                                                        1054,00m²

powierzchnia całkowita razem:                                                                                                          2020, 00m²

powierzchnia netto projektowana:                                                                                                       1740,20m²

kubatura:                                                                                                                                             12087,00m³

ilość kondygnacji:  - przyziemie, parter;

 

Projekt - Pracownia Projektowa - Marcin Kołodziej - Kraków.

Przewidywany koszt inwestycji ok. -                     7 890 000 zł.      

Termin rozpoczęcia realizacji -                              10.11.2017 r.

Przewidywany termin zakończenia -                      08.04.2019 r.

Generalny Wykonawca -                       BIG EUROPE Sp. z o.o.

Kierownik Budowy -                            mgr inż. Adrian Bańczyk

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - mgr inż. Zbigniew Marcisz

Inspektor branży elektrycznej -           inż. Włodzimierz Dzięgiel

Inspektor branży sanitarnej -          mgr inż. Grzegorz Starowicz