BUDOWA BUDYNKU PŁYWALNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 155, na os. 2 Pułku Lotniczego 21 w Krakowie.

Budowa pływalni wraz z przewiązką łączącą projektowany budynek z istniejącym budynkiem szkoły oraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przy Szkole Podstawowej nr 155. Zakres inwestycji obejmuje instalacje wewnętrzne elektryki, wentylacji mechanicznej, wod-kan, c.o., uzdatniania wody basenowej.

Budynek pływalni zaprojektowano w formie prostopadłościanu o wymiarach 21m x 63 m. Budynek został przekryty dachem płaskim, poszczególne połacie dachu zostały podkreślone poprzez nachylenie - dając wizualny efekt "otwierania dachu". Faktura zaprojektowanych elewacji ma nawiązywać do faktury raf koralowych, stąd jej gruboziarnistość, głębokie fakturowanie, migotanie. W obiekcie wykorzystane zostaną rozwiązania energooszczędne tj. kolektory słoneczne służące do ogrzania wody użytkowej oraz rekuperacje ciepła z powietrza wywiewanego. Zaprojektowana technologia uzdatniania wody basenowej polega na produkcji podchlorynu sodu o niskim stężeniu ze zwykłej soli kuchennej, jest to technologia nie wpływająca negatywnie na środowisko a jednocześnie zapewniająca niższe koszty użytkowania.

Sama hala basenowa z niecką basenową posiada wymiary 25 m x 16 m, głębokość od 1,8 m do 1,2 m z zapleczem technologicznym oraz sanitarnym specjalnie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. W hali znajduje się także basen rekreacyjno - treningowy o wymiarach 5 m x 6 m i głębokości od 1,2 m do 0,8 m idealny do nauki pływania i rozgrzewki przed zawodami niskiej rangi, do których basen został przystosowany. Na pływalni znajdziemy także moduł basenowy Spa, zawierający wannę jaccuzi oraz brodzik dla dzieci z atrakcjami i zabawami wodnymi, a także małą salkę gimnastyczną – przeznaczoną do zajęć fitness, nauki tańca, rytmiki itd.

 

 

Projekt -                  WWW.GOTOWEPROJEKTY.PL - Kraków.

Przewidywany koszt inwestycji ok. -                   23 922 632 zł.      

Termin rozpoczęcia realizacji -                              28.11.2017 r.

Przewidywany termin zakończenia -                      29.01.2021 r.

Generalny Wykonawca -                            MURKRAK Sp. z o.o.

Kierownik Budowy -                           mgr inż. Paweł  Czeczuga

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - mgr inż. Zbigniew Marcisz

Inspektor branży elektrycznej -           inż. Włodzimierz Dzięgiel

Inspektor branży sanitarnej -          mgr inż. Grzegorz Starowicz