5. PZU Cracovia Półmaraton Królewski i 5 dla Niepodległej: informator dla biegaczy

Wszystkich uczestników 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego i 5 dla Niepodległej zapraszamy do zapoznania się z pakietem przydatnych informacji m.in. na temat udostępnionych biegaczom parkingów, odbioru pakietów startowych czy harmonogramu dekoracji. Zachęcamy do lektury!

5. PZU CRACOVIA PÓŁMARATON KRÓLEWSKI

14 PAŹDZIERNIKA 2018 (NIEDZIELA), GODZ. 11:00

PROGRAM IMPREZY

PRZED STARTEM

JAK DOJECHAĆ

Polecamy dojazd komunikacją miejską, która dla zweryfikowanych uczestników 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego jest darmowa w dniu 14.10.2018 r., na podstawie numeru startowego. Blisko TAURON Areny Kraków znajdują się zarówno przystanki tramwajowe, jak i autobusowe.

TRAMWAJE:

   przystanek TAURON Arena Kraków /Al. Pokoju:

   linia nr 1, 14, 22 oraz linia nr 12 – dni powszednie

   UWAGA! W dniu biegu przystanek będzie zamknięty

   w godzinach 10:00-14:00.

   przystanek TAURON Arena Kraków Wieczysta

   (od strony ul. Mogilskiej/Al. Jana Pawła II):

   linia nr 4, 5, 9, 10, 52

AUTOBUSY:

   przystanek TAURON Arena Kraków /Al. Pokoju: linia nr 128

   przystanek TAURON Arena Kraków Wieczysta:

   linia nr 124, 128, 424

   przystanek TAURON Arena Kraków: linia nr 128

   UWAGA! W dniu biegu przystanek będzie zamknięty.

DOJAZD SAMOCHODEM:

14.10.2018 r. dla uczestników 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego przeznaczone zostanie 1000 miejsc na parkingach TAURON Areny Kraków. Natomiast 12 i 13 października dla biegaczy dostępne będzie około 200 miejsc.

Z parkingów będzie można korzystać w godzinach funkcjonowania Biura Zawodów:

•   12.10.2018 (piątek) w godzinach 15:00-20:00 (parking ogólnodostępny zewnętrzny);

•   13.10.2018 (sobota) w godzinach 10:00-20:00 (parking ogólnodostępny zewnętrzny);

•   14.10.2018 (niedziela) wjazd do godziny 9:00, wyjazd po godzinie 15:00 (parking ogólnodostępny zewnętrzny oraz parking ogólnodostępny podziemny).

Wjazd na miejsca postojowe będzie możliwy za okazaniem karty parkingowej (do pobrania w załączeniu oraz TUTAJ).

W tym dniu wjazd na parkingi tylko od strony ul. Mogilskiej. Uwaga!!! Nie będzie możliwości wyjazdu z parkingu w trakcie biegów.

BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów znajduje się na poziomie „A” TAURON Areny Kraków przy ul. Stanisława Lema 7 w Krakowie. Czynne w dniach:

12.10.2018 r. w godzinach 15:00-20:00

13.10.2018 r. w godzinach 10:00-20:00

14.10.2018 r. w godzinach 8:00-10:00

Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe. Nie ma możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej.

EXPO

Expo 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego będzie zlokalizowane na poziomie  „A” w TAURON Arenie Kraków. Biuro czynne będzie w dniach:

12.10.2018 r. w godzinach 15:00-20:00

13.10.2018 r. w godzinach 10:00-20:00

14.10.2018 r. w godzinach 8:00-13:00

START

Start 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego nastąpi 14 października 2018 roku (niedziela) o godzinie 11:00 z ul. Lema – przed TAURON Areną Kraków. Brama startowa zostanie zamknięta po ok. 20 minutach od sygnału startera. Miejsca w strefach startowych można zajmować od godziny 10:00.

ODBIÓR PAKIETU STARTOWEGO

Aby odebrać pakiet startowy należy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Organizator dopuszcza sytuację odbioru pakietu startowego w imieniu innej osoby po okazaniu i dostarczeniu pisemnego upoważnienia do odbioru oraz zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia zawodnika o stanie zdrowia podpisanego przez niego osobiście. Przyjmowane będą wyłącznie oryginały oświadczenia (nie skan/zdjęcie) na wzorze udostępnionym przez Organizatora, zawierającym oświadczenie o stanie zdrowia udostępnione na stronie internetowej Organizatora (pliki do pobrania w załączeniu oraz TUTAJ). Organizator nie wymaga kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej. Biuro Zawodów nie wydaje druków oświadczenia/upoważnienia.

Przy odbiorze pakietu należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku braków w dokumentach pakiet nie zostanie wydany.

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Organizator nie wymaga specjalnych zaświadczeń lekarskich. Wszyscy uczestnicy przed biegiem podpisują oświadczenia o stanie zdrowia.

PAKIET STARTOWY

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się numer startowy + agrafki, koszulka (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze), worek na odzież do depozytu + naklejka na worek, materiały informacyjne).

SZATNIE/DEPOZYT

Szatnie zlokalizowane są na poziomie „0” w TAURON Arenie Kraków.

Depozyt znajduje się w Małej Hali (poziom „0”). Depozyt przyjmuje rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków z naklejką z numerem startowym (worki i naklejki wydawane będą podczas weryfikacji w Biurze Zawodów).

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Szatnie i depozyt będą czynne w dniu 14.10.2018 r. od godz. 8:00 do 15:00.

Uwaga! Prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem.

ZAKAZ PRZEBYWANIA NA TRASIE

Ze względów bezpieczeństwa na trasie obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach, wózkach inwalidzkich, z wózkami dziecięcymi w tym biegowe wózki dziecięce, innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami. Niedozwolone jest również korzystanie z kijów typu nordic walking. Osoby nie przestrzegające powyższych zostaną zdyskwalifikowane i usunięte z trasy biegu.

TRASA

Długość trasy półmaratonu wynosi 21,0975 km. Trasę należy pokonać w czasie do 3 godzin tj. do godziny 14:00. Trasa będzie posiadała oznaczone kilometry od 1 do 21.Punkty odżywcze znajdować się będą na 5, 10 i 15 km. Punkty odświeżania znajdować się będą na 7,5, 12,5 i 17,5km. Za punktami odżywiania i punktami odświeżania będą znajdowały się kabiny WC.

MAPA I OPIS TRASY

STREFY STARTOWE

Zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według czasu, który biegacz deklaruje przy rejestracji jako zamierzony do osiągnięcia na mecie biegu. Kolejność stref czasowych od linii startu:

A) <1:24:59

B) 1:25:00-1:29:59 

C) 1:30:00-1:39:59 

D) 1:40:00-1:49:59

E) 1:50:00-1:59:59

F) 2:00:00-2:09:59

G) 2:10:00<

Wejście do stref startowych będzie możliwe od godziny 10.00

Organizatorzy proszą o spokojne ustawianie się na starcie w odpowiednich strefach czasowych, wtedy na trasie będą panowały dobre warunki do sportowej rywalizacji.

PACEMAKERZY

Pacemakerzy stojący w odpowiedniej strefie, oznakowani balonikami z wypisanym czasem prowadzenia – będą biec odpowiednim tempem na następujące czasy: 1:24; 1:30; 1:40; 1:50; 2:00; 2:10.

Sylwetki Pacemakerów 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego

POMIAR CZASU

W 5. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma czip wbudowany w numer startowy. Właściwe zamocowanie numeru startowego wraz z czipem jest warunkiem wystartowania w półmaratonie i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów. Podczas 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego wszelkie klasyfikacje prowadzone będą według czasów netto – liczonych od przebiegnięcia maty na starcie do przebiegnięcia maty na mecie, za wyjątkiem pierwszych 50. finiszujących zawodników, których czas będzie liczony od strzału startera.

NOCLEG

Organizator nie zapewnia noclegu dla zawodników.
 

NA MECIE

Po przekroczeniu linii mety – zlokalizowanej na płycie głównej w TAURON Arenie Kraków – każdy uczestnik otrzyma medal, wodę, napój izotoniczny, i folię termiczną, które będą wydawane na zewnątrz hali. Prosimy nie pozostawać w strefie zbyt długo i jak najszybciej przesuwać się w stronę wyjścia tak, żeby zrobić miejsce dla następnych finiszujących zawodników.

DEKORACJE ZWYCIĘZCÓW

12:40 dekoracje najlepszych zawodniczek i zawodników 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego w klasyfikacji generalnej.

13:00-13:15 dekoracje najlepszych zawodników w kategorii niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku – B1 i B2.

13:15-14:00 dekoracje najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych.

POSIŁEK REGENERACYJNY

Każdy uczestnik 5. PZU Cracovia Półmaratonu Królewskiego otrzyma po biegu posiłek regeneracyjny. Posiłek będzie wydawany w strefie regeneracyjnej usytuowanej na parkingu od strony Parku Lotników Polskich. Strefa regeneracyjna będzie czynna w godzinach 12:00 -15:00. Posiłek będzie wydawany po okazaniu numeru startowego.

PRYSZNICE

Każdy uczestnik biegu będzie mógł po jego ukończeniu bezpłatnie skorzystać z pryszniców, które znajdują się  w TAURON Arenie Kraków na poziomie „0” w strefie szatni. Będą czynne w dniu 14.10.2018 r. od godz. 8:00 do 15:00.

KLASYFIKACJE

W 5. PZU Cracovia Półmaratonie Królewskim prowadzona będzie następująca klasyfikacja:

  • generalna Kobiet i Mężczyzn
  • w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn
  • klasyfikacja generalna zawodników niepełnosprawnych z tytułu narządu wzroku (kategorie B1 i B2) w kategoriach kobiet i mężczyzn

MASAŻE

Każdy uczestnik biegu będzie mógł po jego ukończeniu bezpłatnie skorzystać z masażu. Strefa masażu będzie zlokalizowana na poziomie „0” przy depozycie w TAURON Arenie Kraków w strefie szatni.

APLIKACJA MOBILNA

Pobierz bezpłatną aplikację PZU Cracovia Półmaraton i bądź na bieżąco!
Aplikacja jest dostępna na sytemy: Android, iOS i Windows Mobile/Phone.
Więcej o aplikacji.

ATRAKCJE I ANIMACJE

Zachęcamy również do skorzystania z atrakcji i animacji przygotowanych dla uczestników oraz kibiców przez Sponsorów i Partnerów imprezy!
 

5 DLA NIEPODLEGŁEJ

14 PAŹDZIERNIKA 2018 (NIEDZIELA), GODZ. 11:00

PROGRAM 5 DLA KOŚCIUSZKI

START

Start biegu 5 DLA NIEPODLEGŁEJ zlokalizowany będzie na ul. Stanisława Lema, obok bramy startu półmaratonu. Start nastąpi o godzinie 11:00 – w stronę Al. Pokoju. Długość trasy – 5 km.

Limit czasu – 40 minut, do godz. 11:40.

META

Meta biegu zlokalizowana będzie na płycie głównej w TAURON Arenie Kraków.

MAPA I OPIS TRASY

ODBIÓR PAKIETÓW

Biuro Zawodów będzie się mieścić na poziomie „A” TAURON Areny Kraków przy ul. Stanisława Lema 7 obok Biura Zawodów Półmaratonu.

12.10.2018 r. w godzinach 15:00-20:00

13.10.2018 r. w godzinach 10:00-20:00

14.10.2018 r. w godzinach 8:00-10:00

Uwaga! W dniu biegu Biuro Zawodów wyłącznie wydaje pakiety startowe, brak możliwości zapisania się oraz uiszczenia opłaty startowej.

SZATNIE/DEPOZYT

Szatnie będą znajdowały się na poziomie „0” w TAURON Arenie Kraków.

Depozyt będzie zlokalizowany w Małej Hali (poziom „0”). Depozyt przyjmuje rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków z naklejką z numerem startowym (worki i naklejki otrzymujecie przy weryfikacji w Biurze Zawodów).

Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Szatnie i depozyt będą czynne w dniu 14.10.2018 r. od godz. 8:00 do 15:00.

Uwaga! Prosimy o niepozostawianie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem.

PAKIET

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy, na który składają się numer startowy + agrafki, koszulka (Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w żądanym rozmiarze), worek na odzież do depozytu + naklejka na worek, materiały informacyjne.

PRYSZNICE

Prysznice zlokalizowane zostaną w TAURON Arenie Kraków na poziomie „0” w strefie szatni. Będą czynne w dniu 14.10.2018 r. od godz. 8:00 do 15:00.

POMIAR CZASU

Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Czip jest wbudowany w numer startowy. Właściwe zamocowanie numeru startowego wraz z czipem jest warunkiem wystartowania w biegu 5 dla Niepodległej i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.

KLASYFIKACJE

W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

  • klasyfikacja generalna kobiet
  • klasyfikacja generalna mężczyzn

Wyniki klasyfikacji generalnej będą ustalone na podstawie czasów brutto.

NA MECIE

Po przekroczeniu linii mety – zlokalizowanej na płycie głównej w TAURON Arenie Kraków – każdy uczestnik otrzyma medal, wodę, napój izotoniczny i folię termiczną.

Prosimy nie pozostawać w strefie zbyt długo i jak najszybciej przesuwać się w stronę wyjścia tak, żeby zrobić miejsce dla następnych finiszujących zawodników.

DEKORACJE

11:40 dekoracje najlepszych zawodników oraz zawodniczek 5 dla Niepodległej